Stadig flere kvinner i Midtøsten kan skille seg uten godkjenning fra mannen

De siste tiårene har en rekke land i Midøsten innført reformer som gjør det enklere for kvinner å skille seg. Men ikke de landene man skulle tro, forteller Midtøsten-forsker Rania Maktabi. 

IS-kvinnene som verken ble lokket eller lurt

Den ideologiske overbevisningen stakk ofte dypere hos kvinnene som sluttet seg til IS enn hos mennene som gjorde det samme, mener forskere.

Iranske kvinner blir politiske aktører gjennom Facebook

Ved å sørge over kvinner som martyrer i Iran, anerkjenner man dem som politiske aktører, sier Gilda Seddighi. Hun har forsket på Facebook-sider om iranere som er døde eller fengslet.

Lila Abu-Lughod: Muslimske kvinner trenger ikke reddes

Sosialantropolog Lila Abu-Lughod problematiserer «det frie valget» i debatten om hvem som er mest frigjort av sekulære og muslimske kvinner.

Frigjort av kallet

Eventyrlyst, trang til selvstendighet og kvinnefellesskap, drev mange kvinner på begynnelsen av 1900-tallet til å bli misjonærer.

Kjempar om det muslimske kvinneidealet

For iranske kvinneaktivistar er målet både å sikre kvinners rettar og å vere i tråd med islamsk sharia-lov.

Tilbakeslag for kvinner i Egypt

− Egyptiske kvinners rettigheter har blitt svekket i tiden etter revolusjonen, sier professor Nadje Al-Ali.

Muslimske eggturister

Det er ikke bare norske barnløse som reiser utenlands for å skaffe seg et barn på moderne måte. Også i Midtøsten reiser mange par til et naboland med større muligheter for assistert befruktning.

Digital vår for arabiske kvinner

Digitale medier rokket ved maktgrunnlaget til patriarkatet i den arabiske våren. Men selv om kvinnene høres på nett, har de fortsatt en svak stemme i politikken, melder professor Fatima Sadiqi.

Martyrer på Facebook

Kan en kvinne være en ekte martyr? Er det en kompliment å si til en kvinne at hun er «på høyde med tusen menn»? Iranske kvinneaktivister driver ideologisk kamp på Facebook.

Strid om ny familielov

Er det bedre at menn inngår midlertidige ekteskap enn at de «bedriver hor»? Hører flerkoneri hjemme i dagens Iran? Og er medgift salg av kvinner eller en økonomisk sikkerhet for dem? Utformingen av en ny familielov engasjerer iranske kvinneaktivister, men enige er de ikke.

Når makten taler for de tause

Krigen i Afghanistan er en kvinnefrigjøringskrig, hevdet tilhengerne. Åtte år seinere har stemmene som snakket på vegne av de afghanske kvinnene stilnet. – Kvinnene ble brukt i en taushetens retorikk, skriver Berit von der Lippe i en ny internasjonal antologi om retorikk og medborgerskap.

Reisebrev fra Teheran

Phd-kandidat ved SKOK, Marianne Bøe, har for tredje gang vært på et lengre besøk i den kaotiske storbyen Teheran. I dette reisebrevet forteller hun blant annet om feiringen av de hellige ti dager og at byens grønne parker er blant hennes favorittsteder.

Reisende i reproduksjon

Legevitenskapen gjør stadig mer for å hjelpe barnløse med å bli lykkelige foreldre. Men når man kan kjøpe eggceller fra en russisk kvinne, sette embryoet inn i en indisk livmor og ta den ferdige babyen med hjem til Norge, blandes etiske diskusjoner med spørsmål om rase og klasse.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.