Flest menn blir spillavhengige

Og de spiller mer. Men kvinner velger oftere pengespill som gir større risiko for avhengighet.

Faller utenfor hvis man ikke drikker

Typisk norsk? En kvinne ble spurt på jobbintervju om hijaben hindret henne i å delta på julebord. En ny artikkel ser nærmere på hvilken rolle alkohol spiller i tilhørighet og utenforskap blant unge voksne med krysskulturell oppvekst.

Likestilling er viktig for verdens syn på Norden

Norge bruker sitt gode omdømme som likestillingsland for å belyse andre politiske interesser i nord, ifølge Eirinn Larsen.

Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige

En ny studie viser at finske universiteter har færre tiltak for kjønnsbalanse i akademia, men like høy andel kvinnelige professorer som Sverige og Norge.

Seksuell trakassering handler om maskulin makt

#metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering i arbeidslivet er et omfattende samfunnsproblem. Nå vil forskere flytte fokus fra pikante historier til konstruktiv debatt og mer kunnskap om seksualitet og makt.

Ulike veier til likestilling i Norden

Finland er best på likestilling i Norden, men det er ikke på grunn av kvotering. Den nordiske likestillingsmodellen handler om resultater, ikke om politikk, mener Mari Teigen og Hege Skjeie.

Politikken trenger problemer

Alle skal jobbe med likestilling, men vi glemmer å spørre hvorfor, mener forsker Malin Rönnblom.

Blandede signaler i nordisk sexkjøpspolitikk

I Norge deles det ut kondomer til prostituerte, i Sverige betraktes dette som et brudd med den nødvendige nulltoleransen. Ideen om en felles nordisk modell for håndtering av prostitusjon gjenspeiles ikke i praksis.

Det nordiske samarbeidet - kvar går vi?

Ved årsskiftet blei NIKK - Nordisk institutt for kunnskap om kjønn avvikla som institusjon. Kva formar for samarbeid skal den nordiske kjønnsforskinga satse på no? Og kven skal få ansvaret for å sameine kjønnsforskingsfeltet i Norden?

Drømmer om velferdsstaten

Søreuropeiske kvinner ønsker seg velferdsstater etter nordisk modell for å skape bedre kvinneliv. Men den økonomiske krisa gjør drømmen mindre realistisk enn noen gang. Det sier NOVA-forsker John Eriksen, medredaktør for en fersk bok om kvinners liv i Europa.

Ulikestilling på tvers

Mens økonomi og næringsliv i de nordiske landene fremdeles er sørgelig ulikestilt, har politikken oppnådd tilnærmet kjønnsbalanse. Men arbeidsdelingen politikere imellom blir stadig mer kjønnssegregert. Det blir avdekket i det store forskningsprosjektet Kjønn og makt i Norden.

En feministisk offentlighet

I 1999 kom Fittstim i Sverige. En antologi hvor unge svenske feminister konstaterte at det var et stykke igjen til likestilling i likestillingslandet Sverige. Boka spredte seg raskt til resten av Skandinavia og den inspirerte unge norske og danske kvinner til å gi ut lignende bøker. Danske Christina Fiig har analysert debattene i bøkenes kjølvann.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Tollaksen, Tor Gunnar
Publisert:
Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert:
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Siverskog, Anna & Ida Måwe
Publisert:
Forfatter(e):
Larsen, Eirinn, Sigrun Marie Moss & Inger Skjelsbæk (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Jansson, Ulrika & Jimmy Sand
Publisert:
Forfatter(e):
Kerry Greaves (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Keskinen, Suvi, Pauline Stoltz & Diana Mulinari (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Nordiska ministerrådet
Publisert:
Forfatter(e):
Nordic Council of Ministers
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin E. Nilsen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Dørum, Knut (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.