Mangel på kompetanse gjør at omskårne kvinner ikke får riktig behandling

– Mange kvinner går med plager i flere år før de oppdager at det er knyttet til omskjæring, sier Ragnhild Elise Brinchmann Johansen ved Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Skeive forskere utfordrer ideen om Norden som enestående

Det er viktig å forske med utgangspunkt i stemmer og grupper som ikke blir hørt, mener Elisabeth Engebretsen. Hun er redaktør for en ny antologi om identitetspolitikk. 

Omskjæringsmetode skaper forvirring

En mindre inngripende form for omskjæring blir mer vanlig blant norsk-somaliere. Men kvinnene har svært ulike oppfatninger av hva det innebærer.

Vennskap og maskulinitet på østkanten i Oslo

Ordet «utlending» har blitt en samlende identitetsmarkør blant minoritetsungdom på østkanten i Oslo. Samhold og inkludering, men også ekskludering, hverdagsrasisme og stigmatisering er stikkord for Sara Myhr Sönmez' masteroppgave.

Faller utenfor hvis man ikke drikker

Typisk norsk? En kvinne ble spurt på jobbintervju om hijaben hindret henne i å delta på julebord. En ny artikkel ser nærmere på hvilken rolle alkohol spiller i tilhørighet og utenforskap blant unge voksne med krysskulturell oppvekst.

Pris til artikkel om kvensk kulturarv

Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning er skrevet som en dialog om å forske på kvenske virkeligheter.

Vi vet lite om diskriminering på grunn av livssyn og seksuell orientering

Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn. Det viser en kunnskapsoversikt over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.

Litterære heltinner gir nytt blikk på livet i Arktis

Populærlitteratur om kvinnelige superhelter bryter med fastlåste forestillinger om kjønn og urfolk.

Forskere advarer mot å behandle vold blant minoriteter separat

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner inneholder flere gode grep. Men en handlingsplan på dette området bør omfatte vold i alle typer nære relasjoner og alle typer familier, mener Anja Bredal.

Utfordrer vår forståelse av syriske menn

Det er et tydelig gap mellom samfunnets forestillinger om syriske flyktninger i Norge, og hvordan de selv opplever virkeligheten, mener Hanne Haaland.

Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien

– Samiske kvinner hadde en sterk rolle i nomadefamilien på 1700-tallet. Dette kan vi lese om i beretningene til misjonærene, som ble veldig overasket over hvor selvstendig kvinnene var og hvor mye de bestemte, sier arkeolog Ingrid Sommerseth.

Kjønnstesting av kvinnelige idrettsutøvere: rettferdig eller uetisk?

Kvinnelige idrettsutøvere med høyt testosteronnivå må gå på hormonreduserende medisiner for å kunne delta i kvinneklassen. Det mener forsker Mari Haugaa Engh er problematisk.

Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge

Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Publikasjoner

Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert:
Forfatter(e):
Stephen J. Walton
Publisert:
Forfatter(e):
Bergsli, O. & Hellne-Halvorsen, E.
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege & Marjan Nadim
Publisert:
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert:
Forfatter(e):
Dagsvik, John K., Tom Kornstad og Terje Skjerpen
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.