Migrasjon og innvandring

Innvandrerdøtre lykkes både i jobb og utdanning

En ny rapport om levekår sammenlikner innvandrerkvinner og døtrene deres. – Døtrene er født og oppvokst i Norge, og lykkes bedre enn mødrene som innvandret senere i livet. Det viser at integreringen fungerer, sier en av forskerne bak undersøkelsen.

Relasjoner på tvers av etniske grupper gjør oss mer tolerante

Blir vi mer eller mindre tolerante av å omgås mennesker med annen etnisk bakgrunn og annerledes livssyn? Mer, ifølge en ny doktoravhandling. 

Flere menn i omsorgsyrkene, men kvinnene dominerer fortsatt

Majoritetskvinnene forlater de dårligst betalte jobbene i omsorgssektoren, mens andelen menn med innvandrerbakgrunn øker, viser en ny studie.

Skeive flyktninger føler seg utrygge

Mange tolker mangler kunnskap om skeives livssituasjon og språk. Det skaper utrygghet, og viser at det trengs et kompetanseløft, slår ny rapport fast.

Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge.

Utfordrer fordommer om polske menn

Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

– Vi må inkludere flyktninger i høyere utdanning

Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.

Pris til masteroppgaver om stemmetrening for transkvinner og kvinner på asylmottak

Sigrid Gabrielsen og Sara Toffanin vant denne uken Åse Hiorth Lerviks pris for sine masteroppgaver om kjønn.

Seksuelle krenkelser blant innvandrere er lite utforsket

En ny rapport støtter antakelsen om at personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser. – Men det mest slående funnet er mangelen på kunnskap, sier voldsforsker.

– Vi mangler et språk for å snakke om rasisme

En fersk doktorgrad viser at vi vet hva begrepene «brun», «svart», «hvit» og «norsk betyr», men ikke om og når vi kan bruke dem.

Kjønns- og innvandringsforskere opplever mest hets

Mer enn en av tre innvandrings- og kjønnsforskere har opplevd ubehagelige kommentarer knyttet til forskningen sin. Rundt ti prosent har mottatt trusler. Hva får det å si for forskningen?

Unge minoritetsmenn med psykiske problemer blir usynliggjort

– Forskning på sosial kontroll blant minoritetsungdom er hittil kun basert på kvinners fortellinger, sier forsker bak ny rapport.

Innvandrermødre sliter i møte med en digital velferdsstat

– De må gjøre en kjempeinnsats, og noen har kanskje aldri tatt i en PC før, sier Heidi Esma Dahl Bønnhoff. Hun har nylig skrevet doktorgrad om hvordan morsrollen formes i en gjennomdigitalisert hverdag.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Johansen, Ranghild Elise (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Akin, Deniz et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert:
Forfatter(e):
Nissen, Alexander, Mathilde Sengoelge & Øivind Solberg
Publisert:
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert:
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert:
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm
Publisert:
Forfatter(e):
Liebig, Thomas & Kristian Rose Tronstad
Publisert:
Forfatter(e):
Sund, Frøydis og Tore Asmund Stubberud
Publisert:
Forfatter(e):
Christensen, Ann-Dorte and Marit Benthe Norheim
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.