Har koronakrisen et kjønnsperspektiv?

20. mars 2020
Erfaringene fra Ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014 viste at det er viktig å vurdere kjønnsperspektiver i responsen på helsekriser, mener forskere.

Likestilling krever dokumentasjon

18. september 2018
Hvis vi skal oppnå FNs mål om full likestilling innen 2030, må det skje en kvinnerevolusjon innenfor datainnsamling og forskning, skriver Gro Lindstad.

Ektemenn står i veien for likestillingen

14. mai 2018
At kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika får bedre utdannelse gjør ikke at de automatisk blir yrkesaktive. Vil norske myndigheter bidra til kvinners rettigheter må de satse på de mest effektive tiltakene, skriver Liv Tønnesen.

Norge satser på bistand til jenters utdanning, men glemmer jobbene

20. februar 2018
Kan utdanning løse utfordringer for jenter i utviklingsland? Ikke alene, mener forskere bak ny rapport. De etterlyser flere målrettede tiltak for å bekjempe ulikhet.

Kjønnsavdelingen 11 – Klimakamp + likestilling = sant?

4. oktober 2017
Hva er sammenhengene mellom klimaendringer og kjønnsforskjeller? I episode 11 av Kjønnsavdelingen snakker vi om kvinnelige bønder i Afrika, økofeminisme og en grønn rosablogg.

Kvinnefrigjøring ble business i Afghanistan

4. juli 2017
Vestlige opportunister i Kabul profiterte på fortellingen om Afghanistans lidende kvinner, hevder to amerikanske forskere i ny bok.

Advarer mot enkle sannheter om kvinner i krig

3. mai 2017
Det er ikke bare alternative fakta vi skal bekymre oss for ved «post-fakta samfunnet», men også at bistandspolitikk utformes på grunnlag av «ønskelige fakta» om kjønnsroller i krig og konflikt, hevder forsker Maria Eriksson Baaz.

Fiskerikvinner blir hørt utenfor Norge

20. desember 2016
Norges nye NOU om fiskekvoter nevner verken likestilling eller kjønn. Globalt er kjønn derimot et hett tema i fiskeindustrien.

Elektrisitet redder liv

8. desember 2016
Innføring av elektrisitet kan redde liv og gjøre kvinner mindre undertrykte. Men bildet er langt fra svart-hvitt.

Ny handlingsplan får skryt

15. september 2016
UDs nye handlingsplan for likestilling er kunnskapsbasert og konkret, mener kjønnsforskere. De advarer likevel mot norsk selvgodhet.

30 år med feilslåtte kampanjer mot kvinnelig omskjæring

4. mars 2014
Til tross for mangeårige storsatsinger, får kvinnelig omskjæring fortsatt bred støtte i land som Somalia og Etiopia. Organisasjoners velmenende kampanjer blir møtt med skepsis. – Endringer må komme innenfra, sier forskere.

Norsk likestillingsmodell fraværende i norsk bistand

17. januar 2014
Til tross for at likestilling har vært et viktig tema i norsk bistand i flere år, eksporterer vi ikke den samme likestillingspolitikken som vi fører her hjemme.

Blikk for kjønn når krisen rammer

22. februar 2012
Kvinner og menn, gutter og jenter kan ha ulike behov og ulike ressurser i en krisesituasjon. Men hvor lett er det å huske på dette for en nødhjelpsarbeider som er omgitt av mennesker i krise?

Ingen plass for menn?

16. november 2009
– Å rette bistand mot kvinner er vel og bra. Men en tilnærming som også byr på løsninger for mennene har bedre forutsetninger for å lykkes. Det sier Ronald Kalyango, ugandisk forsker og doktorgradstipendiat ved Universitetet i Tromsø.

Alle er feministar, men kva hjelper det?

15. juli 2008
Kaste, etnisitet og religion splittar kvinner i Nepal. Likevel er ein kvinneallianse stiftet etter norsk initiativ. Kva er det som bind dei saman, spør Kjersti Johannessen i si masteroppgåve i Sør-Asiastudiar.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Vandeskog, Hilde Ousland, Kristin Margrethe Heggen & Eivind Engebretsen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Andrea Melberg
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Kinnvall, Catarina & Helle Rydstrom (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Winther, Tanja, Kirsten Ulsrud and Anjali Saini
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Daire, Judith, Maren O. Kloster, and Katerini T. Storeng
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Hatløy, Anne and Tone Sommerfelt
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Moland, Karen Marie, Haldis Haukanes, Getnet Tadele og Astrid Blystad
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Ortenblad, Anders, Raili Marling & Snjezana Vasiljevic
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.