Migrasjon og innvandring

Tverrkulturelle ekteskap gir høyere inntekt

20. juni 2016
En mannlig innvandrer øker sjansen for jobb og høy inntekt, dersom han gifter seg med en kvinne fra et annet land enn sitt eget. Det gjelder uansett om kvinnen er norsk eller ikke.

Hvithetsalliansen mot velferd

14. april 2016
Høyrepopulistiske partier forsvarer velferdsstaten ved å insinuere at den bare kan omfatte hvite etnisk nordiske innbyggere. Stine Helena Bang Svendsen skriver om hva som skjer når velferd blir ansett som eiendom og arvegods, forbeholdt dem som fortjener det.

Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen

17. mars 2016
En deltidsjobb er ikke nødvendigvis en langvarig suksess for integrering i arbeidslivet. Mange innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen.

Når den norske mannen tar grep om naturen, blir de russiske kvinnene skikkelig forelska

3. mars 2016
Russiske kvinner i Norge savner å føle seg feminine. Når den norske mannen deres behersker naturen, blir han ekstra maskulin, og åpner opp for at kvinnene kan være feminine noviser i villmarken.

Mer enn bare machomenn i Finnmark

23. november 2015
Menn i Finnmark er opptatt av jakt og fiske, gode naturopplevelser, og det å være en best mulig pappa som tar ut mest mulig pappapermisjon.

Ser på au pair-ordninga som u-hjelp

9. mars 2015
Norske familiar med au pair meiner dei gir kvinner frå fattige land ei betre framtid.

‒ Au pairar er underbetalte hushjelper

17. februar 2015
Norske styresmakter kallar au pair-ordninga for kulturutveksling. I realiteten er au pairane profesjonelle hushjelper med ei løn ned mot 69 kroner i timen, hevdar forskarar.

Går samfunnet opp i liminga når kvinnene dreg?

6. februar 2015
Kvinnelege arbeidsmigrantar blir skulda for å svikte sine eigne barn i heimlandet. Det er eit stigma som ikkje rammar mannlege migrantar, ifølgje forskar.

Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet

30. oktober 2014
Noen giftet seg med kjæresten de hadde hatt i flere år, andre ble presset til å gifte seg. Godt voksne barn av pakistanske og indiske innvandrere forteller om sine ekteskap og familieliv i ny doktorgrad. 

Barn av innvandrere velger likestilling

9. september 2014
De norsk-pakistanske døtrene har vokst opp med hjemmeværende mor i kjønnstradisjonelle hjem. Men det å jobbe er en selvfølge for dem. Også etter at de får egne barn.

Når hvite, vestlige kvinner migrerer

12. august 2014
Migrasjon er båtflyktninger, asylsøkere, fattigdom, hushjelper, og rasisme i det nye landet. Men det er også vakre, svenske Ebba, som mener det er enkelt å lykkes i USA.

Sexkjøpsloven rammer innvandrede kvinner

25. juni 2014
Med fokus på menneskehandel har bekjempelse av prostitusjon fått høyere status i politiet. Men det er ikke prostitusjon som sådan de går etter, det er de utenlandske kvinnene.

Livet i Nigeria etter sexsalg i Europa

30. april 2013
De nigerianske kvinnene som identifiseres som offer for menneskehandel tilbys assistanse dersom de frivillig drar tilbake til hjemlandet. Støtten de får har ingen avgjørende betydning for livene deres ett år etter retur, viser ny dansk forskning.

Utenlandske ektefeller snytt for likestilling

1. februar 2013
Utlendinger som kommer til Norge gjennom ekteskap, er avhengige av å bli forsørget av ektefellen. Forsørgerkravet rammer ofte kvinner hardest.

Homo på rett måte

11. mai 2012
Kva norske byråkratar tenkjer om sex har mykje å seie for kven som slepp inn i landet. For er ein asylsøkjar som har klart å halde homoseksualiteten sin «på vent» i heimlandet ein ekte homoseksuell?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Akin, Deniz et.al.
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nissen, Alexander, Mathilde Sengoelge & Øivind Solberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Liebig, Thomas & Kristian Rose Tronstad
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Sund, Frøydis og Tore Asmund Stubberud
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Christensen, Ann-Dorte and Marit Benthe Norheim
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.