Eldre somaliere strever med mannsrollen

6. september 2018
Å flykte til et nytt land betyr nye idealer for aldring og maskulinitet. I Norge har eldre somaliske menn få arenaer å hevde seg på, ifølge forskere.

– Snakker forbi hverandre om omskjæring

15. september 2017
Mangel på kommunikasjon kommer i veien for forebygging av kjønnslemlestelse. Det mener antropolog Rachel Issa Djesa, som har observert møter mellom norske myndigheter, helsepersonell og somaliske kvinner i Norge.

Kjønnsavdelingen 7 - Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?

29. august 2017
Kan man stemme for likestilling ved Stortingsvalget? Episode 7 av Kjønnsavdelingen tar opp hvilke politiske spørsmål som berører likestilling, og hvilken rolle likestilling har i den politiske debatten.

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

26. juni 2017
Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

– Begrunner likestillingsidealer ut fra islam

23. juni 2017
Unge norske muslimer er mer liberalt innstilt enn foreldregenerasjonen til likestilling og homofili, men begge grupper finner støtte for sitt syn i islam, viser studien til Levi Geir Eidhamar.

Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll

13. juni 2017
En mann skal ha kontroll på «sine» kvinner, men også han kan være utsatt for kontroll.

Kjønnsavdelingen episode 5: Migrasjon

4. april 2017
Er kvinner på flukt ekstra utsatt? Og utgjør innvandring en trussel mot den norske likestillingen? Femte episode av Kjønnsavdelingen tar for seg likestillingsspørsmålet i migrasjon.

Likestillingsidealer gjør muslimske kvinner mer religiøse

27. mars 2017
I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.

Folk må telles varsomt

13. desember 2016
Vi bør lage og bruke statistikk med omhu. Særlig når folk skal kategoriseres.

Vi må lytte til samiske voldsofre

11. oktober 2016
Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold enn norske kvinner. For å forebygge dette må man forstå samiske fortellinger, skriver Britt Kramvig.

Vil ta tilbake kroppen med ny klitoris

27. september 2016
I Sverige får omskårne kvinner tilbud om en ny type operasjon. Men det er ennå uvisst hvor bra den virker.

Faller gjennom på kjønn og etnisitet

30. august 2016
Ekskludering i studietiden gir lavere ambisjoner for studenter på vei inn i arbeidsmarkedet, ifølge ny bok. På bioingeniørstudiet er det menn med minoritetsbakgrunn som sliter mest.

Skeive asylsøkere bør snakke om kjærlighet

18. august 2016
Skeive asylsøkere tilpasser seg den norske modellen for å bli trodd av samfunn og myndigheter, ifølge ny forskning. UDI mener de tar hensyn til søkernes ulikheter.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Stephen J. Walton
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Bergsli, O. & Hellne-Halvorsen, E.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.