Overser kompetanse

23. august 2011
Moderne immigranter føler seg ikke nødvendigvis hjemme i en bestemt nasjon, eller i en bestemt etnisk gruppe. De er i stedet transnasjonale individer, med føtter og røtter i mange ulike land. Men den kompetansen blir ikke nødvendigvis verdsatt.

Gutter sliter med krysspress

11. april 2011
En ny rapport forteller om gutter fra strengt patriarkalske familier med innvandrerbakgrunn, som sliter og slites. Og som har et heller komplisert forhold til kvinner. 

Manglende samarbeid

25. januar 2011
Etniske norske kvinners organisasjoner og minoritetskvinneorganisasjoner samarbeider lite med hverandre. Det er blant funnene i Cecilie Thuns pågående doktorgradsprosjekt.

Kjenner ikke til diskrimineringsvern

11. juni 2010
Mange innvandrerkvinner i Norge vet ikke at det finnes en lov og et håndhevingsapparat som skal beskytte dem mot diskriminering. Rettighetsinformasjon er en viktig, men forsømt, integreringsoppgave, ifølge en fersk forskningsrapport.

Lav klasse gjør etnisitet mer synlig

30. oktober 2009
Skoler med stor minoritetsandel i Oslo-området regnes gjerne som bråkete gettoskoler og innvandrerne som problemelever. Men det er ikke alltid sånn. På noen skoler oppfattes innvandrerne som de stille og flinke elevene.

«Du må hente en norsk!»

11. september 2009
Den hvite norske kvinnen oppfattes som den «mest passende» til å stelle syke eldre. Alle andre kan det stilles spørsmål ved.

Til Ekebergsletta for å bli menn

2. desember 2008
Hva får norsk-pakistanske menn til å prioritere cricket framfor familien når den lange arbeidsdagen er over? Dette og mye annet har pionerprosjektet Menn og maskuliniteter forsøkt å gi svar på. Fredag oppsummerte forskerne sine resultater.

Alle er feministar, men kva hjelper det?

15. juli 2008
Kaste, etnisitet og religion splittar kvinner i Nepal. Likevel er ein kvinneallianse stiftet etter norsk initiativ. Kva er det som bind dei saman, spør Kjersti Johannessen i si masteroppgåve i Sør-Asiastudiar.

Hva er det med somalierne?

20. februar 2008
Voldskriminelle menn, undertrykte slørkledde kvinner og mistilpassede barn og unge dominerer mange nordmenns forestillinger om norsksomaliere. Bak mediemyten har forsker Katrine Fangen funnet et mer nyansert bilde av Norges fjerde største innvandrerbefolkning.

Trenger vi «kultur»?

11. juni 2007
«Kultur» blir brukt til å forklare alt fra nigerianske kvinners prostitusjon til vold mot kvinner. Mediene bruker begrepet på en lettvint og ugjennomtenkt måte, hevder forfatterne av den aktuelle boka «Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning». Forskerkollega Anja Bredal advarer mot å kaste kulturbegrepet på søppelhaugen.

Taper kampen om jobbene

9. mai 2007
Minoritetskvinner med høyere utdanning fra Norge har vanskeligere for å få seg jobb og tjener dessuten dårligere enn etnisk norske kvinner. Svake nettverk og skeptiske arbeidsgivere kan være noe av årsaken.

Når kulturen blir syndebukk

24. april 2007
- Samisk tradisjon og kultur må ikke få skylda når problemene ligger et helt annet sted, sier forsker Rauna Kuokkanen om overgrepene i Kautokeino. Hun var en av innlederne under Nordisk Samisk Likestillingskonferanse.

Jobb er ikke nok

5. mars 2007
For å bli integrert må du ha jobb, sies det. Men det er ikke nødvendigvis nok. Det viser Marit Grøslands studie av høyt utdannede innvandrerkvinner i arbeidslivet.

Idrettsjenter med minoritetsbakgrunn

31. juli 2006
Minoritetsjenter deltar i mindre grad enn majoritetsjenter i organisert idrett. Åse Strandbu har forsket på de som gjør det.

Multikulturalisme i Skandinavia

30. mai 2006
Mens Sverige har akseptert dobbelt statsborgerskap, har Danmark innført aldersgrense på 24 år for familiegjenforening ved ekteskap. Norge har, i alle fall fram til nå, ført en politikk som ligger et sted midt imellom. Birte Siim, professor ved Aalborg universitet, studerer de skandinaviske landenes ulike tilnærming til multikulturalisme og innvandring.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Stephen J. Walton
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Bergsli, O. & Hellne-Halvorsen, E.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.