Faller utenfor hvis man ikke drikker

16. januar 2023

Typisk norsk? En kvinne ble spurt på jobbintervju om hijaben hindret henne i å delta på julebord. En ny artikkel ser nærmere på hvilken rolle alkohol spiller i tilhørighet og utenforskap blant unge voksne med krysskulturell oppvekst.

Pris til artikkel om kvensk kulturarv

16. desember 2022

Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning er skrevet som en dialog om å forske på kvenske virkeligheter.

Vi vet lite om diskriminering på grunn av livssyn og seksuell orientering

10. mars 2022
Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn. Det viser en kunnskapsoversikt over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.

Litterære heltinner gir nytt blikk på livet i Arktis

3. februar 2022
Populærlitteratur om kvinnelige superhelter bryter med fastlåste forestillinger om kjønn og urfolk.

Forskere advarer mot å behandle vold blant minoriteter separat

6. oktober 2021
Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner inneholder flere gode grep. Men en handlingsplan på dette området bør omfatte vold i alle typer nære relasjoner og alle typer familier, mener Anja Bredal.

Utfordrer vår forståelse av syriske menn

6. mai 2021
Det er et tydelig gap mellom samfunnets forestillinger om syriske flyktninger i Norge, og hvordan de selv opplever virkeligheten, mener Hanne Haaland.

Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien

4. mars 2021
– Samiske kvinner hadde en sterk rolle i nomadefamilien på 1700-tallet. Dette kan vi lese om i beretningene til misjonærene, som ble veldig overasket over hvor selvstendig kvinnene var og hvor mye de bestemte, sier arkeolog Ingrid Sommerseth.

Kjønnstesting av kvinnelige idrettsutøvere: rettferdig eller uetisk?

13. oktober 2020
Kvinnelige idrettsutøvere med høyt testosteronnivå må gå på hormonreduserende medisiner for å kunne delta i kvinneklassen. Det mener forsker Mari Haugaa Engh er problematisk.

Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge

23. juni 2020
Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Mangfold og mannfolk i Sápmi

30. april 2020
Det er viktig å forske på fortellinger om det mangfoldet som finnes av samiske menn. De må også sjøl få fortelle gjennom egne forskningstekster.

Minoritetsungdom balanserer mellom patriarkat og likestilling

23. september 2019
Kjønnsroller er et betent tema for religiøse minoritetsungdommer. Mange aksepterer tradisjonell kjønnsdeling i menigheten, men sliter med fordommer fra storsamfunnet, sier forsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Holm, Marie-Louise, Morten H. Bülow og Anne Folke Henningsen (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Hansson, Heidi and Anka Ryall
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Orupabo, Julia
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.