Kjønnsblind urfolksforskning

Innen urfolksforskning har det vært en stor taushet om kjønn. Da forsvinner viktige perspektiver, mener forsker Torjer A. Olsen.

Skeiv, stolt og samisk

Før fantes det ingen skeive samer. I fjor avholdt Karasjok sin første Pride festival. Skeive samers opplevelser av og oppgjør med taushet og stereotypier er tema for prisvinnende master.

Da minoritetskvinnene reiste seg

Da samiske kvinner sto i fare for å miste sin tradisjonelle rett til eie egne reinsdyr, mobiliserte de seg. For innvandrerkvinnene var kampen mot rasisme viktig for mobiliseringen.

Respekt viktigere enn likhet

Tverrkulturelle par må etablere en felles plattform for sitt samliv. Da handler ikke likestilling lenger om likhet, men om respekt for forskjeller, sier Britt Kramvig og Anne Britt Flemmen.

Halve makta i Sametinget

Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har langt fra kjønnsbalanse blant de innvalgte representantene. Men nå har Sametinget fått det. Ved høstens valg økte kvinneandelen i Sametinget fra 18 til 51 prosent. Og for første gang er det valgt en kvinnelig sametingspresident: Aili Keskitalo. Hva skjedde?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Torunn, Jo Saglie, Eva Josefsen og Ragnhild Nilsson
Publisert:
Forfatter(e):
Blix Hagen, Rune
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.