Skeive flyktninger føler seg utrygge

21. februar 2023

Mange tolker mangler kunnskap om skeives livssituasjon og språk. Det skaper utrygghet, og viser at det trengs et kompetanseløft, slår ny rapport fast.

Ruth Maiers skeivhet er oversett i holocaustforskningen

1. september 2022
Maiers dagbok er blitt et symbol på den norske jødeforfølgelsen. Skeivheten hennes snakkes det fremdeles ikke om, mener forsker Ingeborg Helleberg.

Naturliggør forandring!

29. juni 2022
Queerfeministisk naturpolitik i det antropocæne

Levekårene for skeive i Norge er bedre enn i 1972, men vi er ikke i mål

24. juni 2022
Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden straffelovens forbud mot seksuelle handlinger mellom menn ble opphevet. Statsministeren har gitt en unnskyldning til dem som ble kriminalisert av norske myndigheter, skriver Kirsti Malterud.

– Vi trenger skeive fortellinger

25. mai 2022
– Jeg er overrasket over at komme-ut-fortellingene fortsatt er så viktige, og at det oppleves så stressende og vanskelig også for unge i dag, sier forsker.

Kirken må endre seg for å romme flere skeive

20. mai 2022
– Vi må redefinere teologien og åpne for at familierelasjoner og seksualitet er mer flytende enn kjernefamilien, mener Eir Andreas Ihlang Berg, som har skrevet doktoravhandling om skeiv teologi.

Vi vet lite om diskriminering på grunn av livssyn og seksuell orientering

10. mars 2022
Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn. Det viser en kunnskapsoversikt over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.

Friheten til å tro sikrer vårt seksuelle mangfold

1. mars 2022
Det kan virke som det er konflikt mellom religionsfriheten og menneskers mulighet til å leve ut seksualiteten sin. Det stemmer ikke, mener forsker.

Vant masterpris for nylesning av japansk roman

1. februar 2022
Thea Johanne Prytz Hammarqvist har skrevet om en hundre år gammel japansk roman som utfordret ideen om heterofilt ekteskap som det eneste riktige for kvinner.

Ungdommers kjønnsidentitet formes i møte med andre

8. desember 2021
– Vi tror at kjønn er en veldig privat opplevelse, og at den bare oppstår innenfra. Men den henger også sammen med relasjonen til andre, sier Reidar Schei Jessen.

Jussprofessor mener LHBTI-personer må vernes bedre mot diskriminering

8. september 2021
I praksis er vernet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk dårligere enn andre gruppers diskrimineringsvern, mener Anne Hellum.

Ikkje verre med skilsmisse når mor er lesbisk

17. juni 2021
Barn til foreldre som går frå kvarandre fordi mor «kjem ut» som lesbisk, opplever ikkje samlivsbrotet annleis enn andre skilsmissebarn, ifølgje Jorid Krane Hanssen.

Harry Potter-fans utforsker kjønn og seksualitet på internett

10. juni 2021
Harry Potter-bøkene er fulle av skeive og transseksuelle symboler, sier Jennifer Duggan. Hen har skrevet doktorgrad om nettkulturen rundt bokserien.

– Helsepersonell vet ikke nok om intersex

6. april 2021
Helsevesenet gjør en for dårlig jobb i møte med mennesker med variasjoner i kjønnsegenskaper, slår Katrina Roen fast i en ny artikkel.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sørly, Rita, Michael D. Bartone, Bård Kårtveit & Anne Katrine Normann
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Akin, Deniz et.al.
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Niels Nyegaard, Dag Heede and Jens Rydström (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Jakobsson, Hilda & Maria Margareta Österholm (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kaasbøll, Jannike, Sindre Andre Pedersen & Veronika Paulsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Alm, Erika and Engebretsen, Elisabeth Lund (eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Anniken Sørlie (Red.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Siverskog, Anna & Ida Måwe
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Carolina Borges Rau Steuernagel
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Fafo
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Evans, Elizabeth & Eléonore Lépinard (eds.)
Publisert: 2020

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.