Skeive gamere: – Ingen vil ha tvangsrepresentasjon

Skeive karakterer har funnet veien inn i gamingen. Det er bra, men skeive gamere savner fortsatt mer nyanserte karakterer, viser nye studie.

To mannlige gamere
Skeivhet er ikke lenger like usynlig i spillverdenen. Likevel har bransjen en lang vei å gå, mener forsker. Illustrasjonsfoto: iStock

Da førstelektor Joakim Johansen Østby forsket på skeivt mangfold i spillkulturen gjennom sin doktorgradsavhandling mellom 2013–2016, så bildet litt mer dystert ut for skeiv representasjon enn det det gjør i dag. 

– Da jeg tok doktorgraden min, var skeiv representasjon i spill fremdeles i en tidlig utviklingsfase, i hvert fall av den progressive typen. 
Førstelektoren mener det er viktig med skeiv representasjon i spill fordi spillverdenen er et sted med mulighet for å representere et bredt mangfold av historier. 

– Men også fordi en stor del av spillerne er skeive, og det er viktig å anerkjenne dette. Spill er også et fortellingsmedium på lik linje med andre kulturuttrykk, forteller Østby. 

Skeivhet er ikke lenger like usynlig i spillverdenen, slik det var for ti år siden. Men det er fremdeles grep som kan tas for å bedre situasjonen til skeive spillutviklere og spillere, ifølge rapporten «Skeive spillutviklere og spillere».

Mer om forskningen
  • I rapporten «Skeive spillutviklere og spillere» har Joakim Johansen Østby, førstelektor ved institutt for medier og kommunikasjon, UiO, foretatt 15 intervjuer med spillere og spillutviklere. Rapporten tar for seg skeives opplevelser av hvordan det er å være en skeiv spiller eller spillutvikler, hva de tenker om skeiv representasjon i spill og i bransjen, og hvordan spillindustrien kan jobbe for mer mangfold og inkludering av skeive.
  • Kristine Ask er spillforsker og Førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige studier ved NTNU.

Savner nyanserte karakterer

Et gjennomgående utsagn er at spillerne generelt sett er positive til utviklingen de siste årene, men at de savner mer nyanserte skeive karakterer.

– Det er få skeive hovedkarakterer i spill, og informantene savnet sentrale, skeive karakterer, forteller Østby.

– Informantene stiller seg spesielt kritiske til inkludering av skeive bakgrunnskarakterer som ikke har noen annen hensikt enn å være skeive. 

Informantene er også kritiske til valgmekanismene i spill, som gjør det mulig å enten skjule eller vise skeivt innhold.

– Flere informanter opplever det som positivt at flere spill tilbyr dem å tilpasse karakterers kjønnsuttrykk og romantiske eller seksuelle forhold, sier Østby.

– Men de synes også at det er problematisk når valgmekanismer åpner opp for at spillere kan unngå eller utelukke skeivt innhold fullstendig.

Østby forteller at det å være en skeiv spiller oppleves generelt som positivt, men det er spesielt når skeive entrer online-sfæren at de opplever diskriminering og trakassering.

– Flere av informantene spilte ikke online i det hele tatt, på grunn av hets og negative holdninger de ble møtt med på nett.

Mangfold kan fremdeles oppfattes som kontroversielt.

De skeive spillerne ønsker et tydelig oppgjør med den problematiske onlinespillkulturen, ifølge Østby.

– Spillerne må blokkere og gjøre ekstra administrasjon selv når de opplever hets, utdyper han.

– De ønsker derfor at spillbransjen legger mer til rette for at det går an å rapportere og moderere den type oppførsel online.

Positivt at «alle» spiller

Førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, Kristine Ask, er ikke overrasket over at skeive velger bort onlinespill, selv om de ønsker å spille det.

– Mangfold kan fremdeles oppfattes som kontroversielt. Og det til tross for at spillere er en mangfoldig gruppe, sier hun. 

Ask mener noe av det viktigste med rapporten, er at den bekrefter at alle spiller spill. Og at dette gir grobunn for videre spennende forskning.

– Samfunnet har en oppfatning av at majoriteten av spillere er hvite, heterofile tenåringsgutter, og at spill derfor må tilpasses dem. Men denne rapporten viser blant annet at en stor andel både er kvinner og skeive. 

Spill burde speile spillerne.

Ask mener rapporten gir nyttige og konkrete råd til bransjen for å øke mangfoldet av spillkarakterer.

– Det er enkle grep som tar skeivhet på alvor, som å gjøre mangfold til et krav for å få tilskuddsmidler. Spill burde speile spillerne, og en stor andel av spillere er skeive, sier hun.

Hun mener man bør gjøre noe med måten man finansierer spill på, for å inn mer skeiv representasjon i spillene.

– Det er synd at det er slik at de som lykkes nå, er de som har lykkes flere ganger før, sier hun.

– Kanskje man burde ha tydeligere krav for finansieringen, og bestemme hva private aktører skal produsere med offentlige midler. Og for eksempel reservere øremerkede midler for spillutviklere som vil satse på mer mangfold.

– Til tross for at det lages få skeive spill, var det positivt å lese at spillutviklerne føler seg inkludert i bransjen, poengterer Ask. 

Finansiering står i veien for mangfold

De norske spillutviklerne som er intervjuet i rapporten, forteller at de opplever norsk spillbransje som en åpen og inkluderende bransje.

– Spillutviklerne opplever å bli inkludert, og man får ofte høre at bransjen er positiv til skeivt mangfold, sier Østby.

Men det er forskjellige, og tidvis motstridende, oppfatninger av hva slags mangfold det egentlig er blant ansatte i norsk spillbransje, forteller Østby.

Det er viktig at spillbransjen tar et oppgjør med trakassering online.

– Tre informanter hadde helt ulik oppfatning av mangfoldet i bransjen. Den ene opplever at det er mange skeive spillutviklere, mens en annen mente bransjen domineres av hvite, heterofile, cis-personer. Den tredje informanten mente at norsk spillbransje er en gutteklubb, og kommer til å fortsette å være sånn.

Det kommer også fram at noen av informantene er bekymret for hva som kan skje om de utvikler spill med skeivt innhold.

– Hvis man ønsker å lage spill med skeivt innhold, og i tillegg ønsker å gi det ut internasjonalt, kan det føre til bekymringer om hets på nett og oppleves som kommersielt risikabelt, forteller spillforskeren.

Kommersielle hensyn rår

Flere av spillutviklerne opplever at kommersielle hensyn rår hos ulike tilskuddsordninger og investorer, noe som legger føringer for innholdet i spill, forteller Østby.

–  Store deler av den offentlige finansieringen av spill går ofte til de store og stabile selskapene. Og spillutviklerne opplever at disse selskapene ikke fokuserer så mye på mangfold, sier han.

Østby forteller at det kommer av et mulig «syklusproblem» i den offentlige finansieringen av norsk spillbransje. Det handler om at det er de store selskapene som får de største midlene, noe som gjør det vanskelig for små selskaper som ønsker å fortelle alternative historier og perspektiver, å komme på banen.

– De små selskapene får ikke midlene. Større selskaper med mye ressurser og god historikk får ofte de store summene, forklarer han. 

Ingen vil ha tvangsrepresentasjon.

Østby poengterer at spillutviklerne opplever at mange i spillbransjen virker positive til skeivt innhold, men det handler mer om kriteriene for tildeling av midlene.

– Offentlige tilskuddsordninger har mye makt over hvilke spill som utvikles, og bør i større grad ta ansvar for å stimulere til å utvikle skeiv representasjon og mangfold i norske spil, sier han.

– Da kan man være en motvekt til risikomotvillige private aktører, sier Østby.

Råd for videre utvikling av spill

Skeiv representasjon i spill er viktig av flere grunner, ifølge Østby. Derfor handler en del av rapporten om hvordan den norske spillbransjen kan implementere mer mangfold i spillutvikling videre. 

– Det er viktig at spillbransjen tar et oppgjør med trakassering online, og at skeive blir synliggjort, og ikke gjemt bak valgfritt innhold, sier han.

– Det er viktig å poengtere at skeive ikke hovedsakelig ønsker egne spill, ingen vil ha tvangsrepresentasjon. 

Rådene er heller en oppfordring, som viser til at skeive setter pris på å bli anerkjent som spillere. 

– Skeive er som alle andre og spiller alle slags mulige spill. Rapporten oppfordrer spillbransjen til å henge med på samfunnsutviklingen, sier Østby.

 

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.