KI flaskes opp på gamle, kjønnskonservative data

I en fersk rapport om kunstig intelligens i offentlig sektor mener likevel kun tre prosent av deltakerne at den nye teknologien gir økt risiko for diskriminering. Mangelen på bevissthet er alarmerende, mener en av forfatterne. 

– Vi må inkludere flyktninger i høyere utdanning

Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.

Jussprofessorar meiner vernet mot diskriminering er blitt dårlegare

Diskrimineringsvernet er blitt eit verktøy for dei mest ressurssterke, ifølgje Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand ved UiO. No kjem dei med bok om emnet.

Vi vet lite om diskriminering på grunn av livssyn og seksuell orientering

Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn. Det viser en kunnskapsoversikt over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.

Positive funn om likestilling blant unge i politiet

En ny studie viser at kjønn ikke har noen betydning i utøvelsen av yrket, verken for kvinner eller menn.

Jussprofessor mener LHBTI-personer må vernes bedre mot diskriminering

I praksis er vernet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk dårligere enn andre gruppers diskrimineringsvern, mener Anne Hellum.

Humorens tvetydige funksjon

Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?

Kva kjenneteiknar skeive liv?

Skeive er ei særs mangfaldig gruppe, men nokre erfaringar har dei likevel felles, viser ein ny rapport. Kjensla av å vere annleis er ei av dei.

Hannah Helseth hedret for artikkel om identitetspolitikk

Er det mulig med politisk dialog mellom personer med ulik erfaringsbakgrunn, og hva gjør sterke følelser med denne muligheten? Det er spørsmål Helseth diskuterer i sin prisbelønte artikkel.

– For mykje vekt på implisitt bias bremsar arbeidet for likestilling i akademia

At fordommar og stereotypiar eksisterer i arbeidslivet, har blitt ein diskusjon både i og utanfor akademia. Fører denne diskusjonen til eit individfokus som skuggar for strukturar som hindrar likestilling?

Individuelle forskjeller viktigere enn kjønn for behandlingen av fanger

Kvinner i fengsel utgjør en minoritet med kortest oppholdstid. De taper likevel ikke i konkurransen om privilegiene, skriver Ragnar Kristoffersen.

En av fire LHBT-personer opplever hets

Ny rapport viser at dobbelt så mange LHBT-personer er utsatt for diskriminering og eksludering som befolkningen for øvrig. Sannsynligheten for å være utsatt øker enda mer blant dem med minoritetskjennetegn.

– Kvinner i fengsel får mer av de viktigste tilbudene selv om de soner kortere

Skal man generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, er det ikke nok å fokusere spesielt på kvinnenes situasjon, skriver Ragnar Kristoffersen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ummak, Esra, Salman Türken & Serap Keles
Publisert:
Forfatter(e):
Vranic, Anja
Publisert:
Forfatter(e):
Sørly, Rita, Michael D. Bartone, Bård Kårtveit & Anne Katrine Normann
Publisert:
Forfatter(e):
Mitchell, Kimberly J., Michele L. Ybarra, Kimberly L. Goodman & Ida F. Strøm
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert:
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
Forfatter(e):
Solberg, Annette, Frøydis Sund og Iveta Malasevska
Publisert:
Forfatter(e):
Feragen, Kristin Billaud, Charlotte Heggeli og Anne Wæhre
Publisert:
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert:
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert:
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Jami Nelson-Nuñez
Publisert:
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.