Diskriminering

Diskriminering

10. mars 2022
Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn. Det viser en kunnskapsoversikt over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.
08. februar 2022
En ny studie viser at kjønn ikke har noen betydning i utøvelsen av yrket, verken for kvinner eller menn.
08. september 2021
I praksis er vernet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk dårligere enn andre gruppers diskrimineringsvern, mener Anne Hellum.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?
05. desember 2019
Skeive er ei særs mangfaldig gruppe, men nokre erfaringar har dei likevel felles, viser ein ny rapport. Kjensla av å vere annleis er ei av dei.
04. desember 2019
Er det mulig med politisk dialog mellom personer med ulik erfaringsbakgrunn, og hva gjør sterke følelser med denne muligheten? Det er spørsmål Helseth diskuterer i sin prisbelønte artikkel.
09. april 2019
At fordommar og stereotypiar eksisterer i arbeidslivet, har blitt ein diskusjon både i og utanfor akademia. Fører denne diskusjonen til eit individfokus som skuggar for strukturar som hindrar likestilling?
01. mars 2019
Kvinner i fengsel utgjør en minoritet med kortest oppholdstid. De taper likevel ikke i konkurransen om privilegiene, skriver Ragnar Kristoffersen.
26. februar 2019
Ny rapport viser at dobbelt så mange LHBT-personer er utsatt for diskriminering og eksludering som befolkningen for øvrig. Sannsynligheten for å være utsatt øker enda mer blant dem med minoritetskjennetegn.
20. februar 2019
Skal man generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, er det ikke nok å fokusere spesielt på kvinnenes situasjon, skriver Ragnar Kristoffersen.
14. februar 2019
Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn, i alle fall på enkelte områder. Det viser JURKs undersøkelse som går bak tallene for å avdekke realiteten i fangers hverdag, skriver Åshild Marie Vige.
05. februar 2019
En ny rapport viser at kvinner fremdeles har dårligere soningsforhold enn menn. Politikere og kriminalomsorgen har lenge ønsket en endring. – Det er et spørsmål om penger, sier jussprofessor Ragnhild Hennum.
01. oktober 2018
Barne- og likestillingsdepartementets foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter, mener forskerne Anne Hellum og Helga Eggebø.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert:
2022
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Solberg, Annette, Frøydis Sund og Iveta Malasevska
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Feragen, Kristin Billaud, Charlotte Heggeli og Anne Wæhre
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Jami Nelson-Nuñez
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kameri-Mbote, Patricia
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kristiansen, Hans Wiggo and Linn J. Sandberg
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kosunen, Niina, Anna-Rosa Asikainen, Guðný Gústafsdóttir og HeidiHaggrén
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Massao, Prisca Bruno
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Bitsch, Anne & Marit Elisabeth Klemetsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Jakobsson, Niklas, Andreas Kotsadam, Astri Syse, Henning Øien
Publisert:
2016