– Vi må inkludere flyktninger i høyere utdanning

21. september 2022

Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.

Jussprofessorar meiner vernet mot diskriminering er blitt dårlegare

30. august 2022
Diskrimineringsvernet er blitt eit verktøy for dei mest ressurssterke, ifølgje Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand ved UiO. No kjem dei med bok om emnet.

Vi vet lite om diskriminering på grunn av livssyn og seksuell orientering

10. mars 2022
Det forskes mest på etnisk diskriminering, men lite på diskriminering på LHBTIQ, religion og livssyn. Det viser en kunnskapsoversikt over forskning på diskriminering i Norge og Norden de siste ti årene.

Positive funn om likestilling blant unge i politiet

8. februar 2022
En ny studie viser at kjønn ikke har noen betydning i utøvelsen av yrket, verken for kvinner eller menn.

Jussprofessor mener LHBTI-personer må vernes bedre mot diskriminering

8. september 2021
I praksis er vernet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk dårligere enn andre gruppers diskrimineringsvern, mener Anne Hellum.

Humorens tvetydige funksjon

30. mars 2020
Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?

Kva kjenneteiknar skeive liv?

4. desember 2019
Skeive er ei særs mangfaldig gruppe, men nokre erfaringar har dei likevel felles, viser ein ny rapport. Kjensla av å vere annleis er ei av dei.

Hannah Helseth hedret for artikkel om identitetspolitikk

4. desember 2019
Er det mulig med politisk dialog mellom personer med ulik erfaringsbakgrunn, og hva gjør sterke følelser med denne muligheten? Det er spørsmål Helseth diskuterer i sin prisbelønte artikkel.

– For mykje vekt på implisitt bias bremsar arbeidet for likestilling i akademia

9. april 2019
At fordommar og stereotypiar eksisterer i arbeidslivet, har blitt ein diskusjon både i og utanfor akademia. Fører denne diskusjonen til eit individfokus som skuggar for strukturar som hindrar likestilling?

Individuelle forskjeller viktigere enn kjønn for behandlingen av fanger

1. mars 2019
Kvinner i fengsel utgjør en minoritet med kortest oppholdstid. De taper likevel ikke i konkurransen om privilegiene, skriver Ragnar Kristoffersen.

En av fire LHBT-personer opplever hets

25. februar 2019
Ny rapport viser at dobbelt så mange LHBT-personer er utsatt for diskriminering og eksludering som befolkningen for øvrig. Sannsynligheten for å være utsatt øker enda mer blant dem med minoritetskjennetegn.

– Kvinner i fengsel får mer av de viktigste tilbudene selv om de soner kortere

20. februar 2019
Skal man generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, er det ikke nok å fokusere spesielt på kvinnenes situasjon, skriver Ragnar Kristoffersen.

Menns soningsforhold er ingen gullstandard

13. februar 2019
Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn, i alle fall på enkelte områder. Det viser JURKs undersøkelse som går bak tallene for å avdekke realiteten i fangers hverdag, skriver Åshild Marie Vige.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bitsch, Anne & Marit Elisabeth Klemetsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Jakobsson, Niklas, Andreas Kotsadam, Astri Syse, Henning Øien
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.