Kimberlé Crenshaw: Ikke svart og kvinne, men svart kvinne

6. mars 2006
Kjønnsdiskriminering eller rasisme? Ofte behandles kjønn og rase som to gjensidig utelukkende kategorier, mener professor Kimberlé Crenshaw. Selv er hun opptatt av hvordan ulike typer underordning knyttet til kjønn, klasse og rase, spiller sammen. I snart to tiår har hun jobbet med begrepet interseksjonalitet.

Internasjonal lov - en fordel for norske kvinner

18. august 2003
Internasjonalt lovverk får stadig større betydning for nordmenn og kvinner. Nå skal FNs kvinnekonvensjon innarbeides i norsk lov. Det har Stortinget vedtatt. Men hvordan skal det gjøres?

Hvor aktuelle er hersketeknikkene i dag?

22. april 2003
Hersketeknikkene skal ikke leses som en ferdig teori - poenget er å gi kunnskap som er god nok for handling, mener forsker Beatrice Halsaa.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ummak, Esra, Salman Türken & Serap Keles
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Vranic, Anja
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Sørly, Rita, Michael D. Bartone, Bård Kårtveit & Anne Katrine Normann
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Mitchell, Kimberly J., Michele L. Ybarra, Kimberly L. Goodman & Ida F. Strøm
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Solberg, Annette, Frøydis Sund og Iveta Malasevska
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Feragen, Kristin Billaud, Charlotte Heggeli og Anne Wæhre
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Jami Nelson-Nuñez
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.