Menns soningsforhold er ingen gullstandard

Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn, i alle fall på enkelte områder. Det viser JURKs undersøkelse som går bak tallene for å avdekke realiteten i fangers hverdag, skriver Åshild Marie Vige.

Innelåste og ensomme: Kvinner diskrimineres i fengsel

En ny rapport viser at kvinner fremdeles har dårligere soningsforhold enn menn. Politikere og kriminalomsorgen har lenge ønsket en endring. – Det er et spørsmål om penger, sier jussprofessor Ragnhild Hennum.

Forskere vil ha mer statlig kontroll av arbeidsgivere

Barne- og likestillingsdepartementets foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter, mener forskerne Anne Hellum og Helga Eggebø.

Kjønnsavdelingen 16 - Interseksjonalitet: Likestilling for alle?

Interseksjonalitet har blitt et sentralt begrep i forskning, politikk og feministisk aktivisme. Men hva betyr det egentlig? I episode 16 utforsker vi hva et interseksjonelt perspektiv innebærer.

Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov

En ny lov er på trappene. Fire lover skal samles til én, og arbeidet med å håndheve loven trappes ned. – En svekkelse av diskrimineringsvernet, særlig for kvinner, sier professor Anne Hellum.

Politiet oppnår ikke likestilling med mangfold som verktøy

Det hjelper ikke bare å snakke om mangfold. Når mangfold ikke brukes riktig, ødelegger det for både kjønnslikestilling og inkludering av minoriteter, ifølge forskere.

Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs

En gjennomgang av straffeutmåling i voldtektssaker i Norge finner systematisk diskriminering av kvinner og minoritetsmenn.

«Feminin sound» = dårlig dansemusikk?

Jenter sendes ut av køen fordi de ikke er kule nok. Kvinnelige DJ-er får ikke jobber fordi de spiller «feminin musikk». Kvinnediskriminering er utbredt i klubbmiljøet, hevder musikkforsker.

Snakk om privilegier

Er det mulig å ta inn over seg de privilegiene du nyter på bekostning av andre, uten å lukke øynene eller ønske å flykte? spør Thomas Walle.

Trosfrihet viktigere enn kvinners rettigheter

Diskrimineringslovgivningen står sterkere enn noensinne. Allikevel er religion- og trosfrihet fortsatt viktigere enn kvinners rettigheter i Norge, ifølge ny doktorgrad.

Sveriges felles diskrimineringslov fungerer svært dårlig, mener forskere

Kvinneperspektivet forsvinner ikke når man samler alle diskrimineringsgrunnlag i en lov, sier svenske forskere. Felles diskrimineringslov fungerer derimot svært dårlig av helt andre årsaker.

Dårligere vern for kvinner med ny diskrimineringslov

Regjeringens forslag til ny felles diskrimineringslov innebærer en svekkelse av kvinners vern mot diskriminering og en helt ny retning i arbeidet for likestilling, mener forsker.

Unge kvinner er dobbelt så utsett for netthets som menn

Kvinnelege journalistar mellom 25 og 35 år får dobbelt så mykje sjikane og truslar som sine mannlege kollegaer i same alder. Hetsen er eit demokratisk problem, hevdar forskar.

‒ Au pairar er underbetalte hushjelper

Norske styresmakter kallar au pair-ordninga for kulturutveksling. I realiteten er au pairane profesjonelle hushjelper med ei løn ned mot 69 kroner i timen, hevdar forskarar.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ummak, Esra, Salman Türken & Serap Keles
Publisert:
Forfatter(e):
Vranic, Anja
Publisert:
Forfatter(e):
Sørly, Rita, Michael D. Bartone, Bård Kårtveit & Anne Katrine Normann
Publisert:
Forfatter(e):
Mitchell, Kimberly J., Michele L. Ybarra, Kimberly L. Goodman & Ida F. Strøm
Publisert:
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert:
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
Forfatter(e):
Solberg, Annette, Frøydis Sund og Iveta Malasevska
Publisert:
Forfatter(e):
Feragen, Kristin Billaud, Charlotte Heggeli og Anne Wæhre
Publisert:
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert:
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert:
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Jami Nelson-Nuñez
Publisert:
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.