Forsking på energispørsmål er ikkje kjønnsnøytralt

– Kjønnsperspektiv blir ofte redusert til å telje menn og kvinner. Det gjev eit veldig grunt inntrykk. For å skape eit betre klima må vi forstå menneska bak energipraksisane, meiner forskarar.

Hannah Helseth hedret for artikkel om identitetspolitikk

Er det mulig med politisk dialog mellom personer med ulik erfaringsbakgrunn, og hva gjør sterke følelser med denne muligheten? Det er spørsmål Helseth diskuterer i sin prisbelønte artikkel.

Nina Lykke: Vil ha mangfold inn i kjønnsforskningen

Den danske professoren tar faglige uenigheter på strak arm og trives med motsetninger. Det forskningspolitiske klimaet i Danmark gjorde likevel at hun valgte Sverige som arbeidssted.

Universitetet som demokratisk institusjon står på spill

Verdier som likestilling, inkludering og mangfold blir kvalt av den rådende styringsideologien i akademia, ifølge kritikere. Den britiske organisasjonspsykologen Kathryn Waddington mener tiden er inne for å bygge en akademisk medfølelseskultur.

Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer

Institutionel Etnografi og hverdagens sociale organisering

Patricia Hill Collins: – Interseksjonalitet er mer enn en idé

Både norske og internasjonale forskere bruker interseksjonalitetsbegrepet for å forstå diskriminering og utenforskap. – Husk at det er et verktøy, ikke en abstrakt teori, sier Patricia Hill Collins.

Kunnskap om kjønn må avkoloniseres

Arven etter kolonitiden preger norsk akademia. Nå vil norske forskere granske egne fagfelt og inkludere ikke-vestlige perspektiver i institusjonenes kunnskapsproduksjon.

Kjønnsavdelingen 16 - Interseksjonalitet: Likestilling for alle?

Interseksjonalitet har blitt et sentralt begrep i forskning, politikk og feministisk aktivisme. Men hva betyr det egentlig? I episode 16 utforsker vi hva et interseksjonelt perspektiv innebærer.

Kvinner med nedsatt funksjonsevne blir sett på som aseksuelle

Å delta i arbeidslivet og ha en familie er noe de fleste tar for gitt. Kvinner med funksjonshemminger fratas mange muligheter. Forklaringen kan være både funksjonsevne og kjønn, mener forsker.

Høyrepopulisme og mangfold i kjønnsforskningen

Gjelder det egne regler for teorier som har definert seg som allierte med minoriteter og undertrykte? Helene Aarseth fortsetter debatten om interseksjonalitet, og svarer Lene Myong, Stine Helena Bang Svendsen og Janneke van der Ros.

Høyrepopulismens logikk i akademia?

Helene Aarseth reduserer teorier om interseksjonalitet til spørsmål om identitet, mener Lene Myong og Stine Helena Bang Svendsen. De svarer på Aarseths kronikk om «den rette lære i akademia».

Den rette lære i akademia

Identitetsteori er blitt noe man må forholde seg til i feministisk teori, skriver Helene Aarseth. Hun mener det å fokusere på identitetsskiller ikke alltid gir økt innsikt.

Funksjonshemminger i norsk kjønnsforskning

Debattinnlegg

Publikasjoner

Forfatter(e):
Welang, Nahum
Publisert:
Forfatter(e):
Cora Alexa Døving (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Fafo
Publisert:
Forfatter(e):
Gjerden, Jorunn Svensen, Kari Jegerstedt & Željka Švrljuga (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Muriaas, Ragnhild, Vibeke Wang, Lindsay Benstead, Boniface Dulani & Lise Rakner
Publisert:
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert:
Forfatter(e):
Schalk, Meike, Thérèse Kristiansson and Ramia Mazé
Publisert:
Forfatter(e):
Kittelsaa, Anna, Guro Korsnes Kristensen og Sigrid Elise Wik
Publisert:
Forfatter(e):
Andreassen, Rikke and Kathrine Vitus (eds.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.