cully, Jackie Leach, Sarah Banks og Tom W. Shakespeare 2006. «Chance, choice and control: Lay debate on prenatal social sex selection». Social Science and Medicine 63 (1):21–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.12.013
 
Scully, Jackie Leach. 2008. Disability Bioethics: Moral Bodies, Moral Difference. Landham: Rowman & Littlefield.
 
Shakespeare, Tom 2006. Disability Rights and Wrongs. London: Routledge.
 
Siebers, Tobin 2008. Disability Theory. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 
Siim, Birte. 2000. Gender and Citizenship: Politics and Agency in France, Britain and Denmark. New York: Cambridge University Press.
 
Simonsen, Eva. 2000. Vitenskap og profesjonskamp: Opplæring av døve og åndsvake i Norge 1881–1963. Oslo: Unipub.
 
Solberg, Berge 2008. «Frykten for et samfunn uten Downs syndrom». Etikk i praksis 2 (1):33–52. http://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/1688/1615
 
Stiker, Henri-Jaques 1999. A history of Disability. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press.
 
Strømsnes, Kristin 2003. Folkets makt: Medborgerskap, demokrati, deltakelse. Oslo: Gyldendal akademisk.
 
Søbye, Espen 2010. En mann fra forgangne århundrer: Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869–1965. En arkivstudie. Otta: Forlaget Oktober.
 
Söder, Mårten og Lars Grönvik 2008. «Intersektionalitet och funktionshinder» I: Lars Grönvik og Mårten Söder (red.): Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Malmø: Gleerups Utbilding.
 
Thomas, Carol 1999. Female Forms: Experiencing and Understanding Disability. Buckingham: Open University Press.
 
Thomas, Carol 2004. «Rescuing a social-relational understanding of disability». Scandinavian Journal of Disability Research 6 (1):22–36.
 
Thomson, Rosemarie Garland 1997. Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature. New York: Columbia University Press.
 
Wendell, Susan 1996. The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability. New York: Routledge.
 
Wollstonecraft, Mary 2003. Et forsvar for kvinnens rettigheter. Oslo: Pax.
 

Muntlige kilder:

Rannveig Traustaddottir 2017. Professor ved University of Iceland, i samtale 4. mai 2017.