Feministiske forskningsfronter

Feministiske forskningsfronter

Tredje nummer i 2017 har Feministiske forskningsfronter som tema. Hvilke grenseflater berører kjønnsforskningen i dag? Hva er viktige temaer og forbindelser for kjønnsforskningen? Og hvordan engasjerer kjønnsforskningen aktuelle problemstillinger i vår samtid?

DOI: 10.18261/issn.1891-1781