Kimberlé Crenshaw: Rasistisk retorikk

Under nominasjonskampen mellom Hillary Clinton og Barack Obama ble USA vitne til en rasistisk feminisme med røtter i den første kvinnebevegelsen i USA, en kvinnebevegelse som gikk imot svarte menn da de i 1868 fikk stemmerett. Det mener den amerikanske jusprofessoren Kimberlé Crenshaw.

Framstilles som forrædere

- Det afrikansk-amerikanske samfunnet er gjennomsyret av en maskulinistisk agenda. En svart kvinne i USA som kritiserer svarte menn blir lett sett på som en forræder mot hele gruppen av svarte, sier Nikol Alexander-Floyd, kjønnsforsker ved det amerikanske Rutgers University.

- Feministisk teori trenger nyorientering

Kan feministisk kunnskap forandre verden? Hva er viktige tendenser i feministisk teori og filosofi i dag, og hvilke veivalg står feministiske teoretikere overfor? Slike grunnleggende spørsmål ble stilt under den norsk-amerikanske samarbeidskonferansen «The Future of Feminist Theory».

Hvem må vike?

I Nederland kan man nekte å håndhilse på personer av motsatt kjønn med henvisning til religion. Helt greit, mener professor i kjønn og rett, Titia Loenen.

Kimberlé Crenshaw: Ikke svart og kvinne, men svart kvinne

Kjønnsdiskriminering eller rasisme? Ofte behandles kjønn og rase som to gjensidig utelukkende kategorier, mener professor Kimberlé Crenshaw. Selv er hun opptatt av hvordan ulike typer underordning knyttet til kjønn, klasse og rase, spiller sammen. I snart to tiår har hun jobbet med begrepet interseksjonalitet.

Hvem definerer feminisme?

Den dominerende feminismen har problemer med å forholde seg til etnisitet, seksualitet, rase og globale forskjeller. Det hevder Paulina de los Reyes, dosent i økonomisk historie og en av forfatterne bak boka Intersektionalitet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Welang, Nahum
Publisert:
Forfatter(e):
Cora Alexa Døving (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Fafo
Publisert:
Forfatter(e):
Gjerden, Jorunn Svensen, Kari Jegerstedt & Željka Švrljuga (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert:
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Muriaas, Ragnhild, Vibeke Wang, Lindsay Benstead, Boniface Dulani & Lise Rakner
Publisert:
Forfatter(e):
Drange, Ida og Julia Orupabo
Publisert:
Forfatter(e):
Schalk, Meike, Thérèse Kristiansson and Ramia Mazé
Publisert:
Forfatter(e):
Kittelsaa, Anna, Guro Korsnes Kristensen og Sigrid Elise Wik
Publisert:
Forfatter(e):
Andreassen, Rikke and Kathrine Vitus (eds.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.