Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

Tidsskrift for kjønnsforskning
Naturlige eksperimenter i norsk kontekst
Tidsskrift for kjønnsforskning
Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge
20. mars 2018
Kjønnsforskningen har gitt oss ny kunnskap om sammenhenger i arbeidsmarkedet. Denne innsikten har endret norsk politikk og norske arbeidsplasser til det bedre.
05. oktober 2017
Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.
05. mai 2015

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

02. juli 2014

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

18. september 2013
Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning.
26. april 2011

Ifølge sosiolog Anne Lise Ellingsæter ville en tredeling av foreldrepermisjonen vært mulig i 2009, dersom Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister.

19. januar 2011

I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

03. november 2009

At islandske fedre tar ut en tredjedel av fødselspermisjonen har foreløpig ikke redusert lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

19. juni 2007

Ekteskap og barn har motsatt lønnseffekt for kvinner og menn: Gifte menn tjener bedre enn ugifte, mens mødre taper sammenlignet med barnløse kvinner. Men det er ikke arbeidsgivernes skyld, ifølge professor Geir Høgsnes. Han advarer mot å legge for stor vekt på diskriminering i likelønnsdebatten.

28. august 2006

Kontantstøtten ble stoppet i Sverige, mens Norge har beholdt sin. Danmark fjernet fedrekvoten, Sverige, Norge og Island har beholdt sin. I de nordiske landene er politikken for foreldreskap ulik – men også lik. Det kommer tydelig fram i boken Politicing parenthood in Scandinavia.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Aune, Helga og Gro Nylander
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:
2015