– Norden har banet vei i familiepolitikken

At kvinner gikk ut i arbeidslivet endret samfunnet vårt for alltid, mener Anne Lise Ellingsæter. I en ny bok ser hun på nordisk familiepolitikk i et historisk perspektiv.

Stadig flere kvinner i Midtøsten kan skille seg uten godkjenning fra mannen

De siste tiårene har en rekke land i Midøsten innført reformer som gjør det enklere for kvinner å skille seg. Men ikke de landene man skulle tro, forteller Midtøsten-forsker Rania Maktabi. 

Kjærlighetsbrevene deres utfordret kvinnerollen

Camilla Collett og Amalie Skrams brev til sine hjerters utkårede speilet samtidens debatt om kvinners rolle i kjærlighet, ekteskap og samfunnsliv.

– Det er veldig varierende hvordan vi tolererer flekker og nupper

Og så er det gjerne kvinner som setter standarden, sier Ingun Grimstad Klepp. Hun har forsket på skittentøyets kulturhistorie og vask og stell av klær.

Eldre menn bestemmer mest i kommunepolitikken

– Seniorer i politikken har mest makt og her er også kjønnsgapet størst, sier valgforsker Ragnhild Muriaas.

Likestillingspolitikken må fortsatt vike

Skjeie-utvalgets ti år gamle kartlegging av norsk likestillingspolitikk er relevant og nyttig også i dag. Men det mangler fortsatt politisk vilje til å virkelig satse på likestilling, mener to av forskerne som satt i utvalget.

– Vi må se kvinners helse i sammenheng med livet de lever

Kvinner var likere før, sier Astri Syse, medforfatter i SSB-rapport om kvinnehelse. Selv om mye går bedre, frykter hun økende ulikhet og økt sykefravær blant kvinner – samt kunnskapshull i forskningen.

Kvinners alkoholbruk: Fra helgefylla til vinsmaking

For kvinner rundt tretti blir hjemmet en sentral arena for drikking. – Endringen i drikkemønster er en del av å tilpasse seg det fremtidige livet som mødre, sier sosiolog.

– Kvinners internasjonale karriere har sjelden forkjørsrett

Selv om det kommer flere kvinnelige forskere fra utlandet enn før, er det ofte vanskeligere for kvinner å flytte med seg familien til Norge, mener forsker Ingvild Reymert.

Pappaperm endrer ikke gjenstridige kjønnsroller

Fedrekvote og rekruttering av mannlige ansatte i barnehager utfordrer ikke kjønnsrollene hjemme eller i arbeidslivet, viser ny doktoravhandling.

Større enighet om likestilling i Norge

Mens flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge. – De fleste synes det er ganske selvfølgelig at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. 

Barn av innvandrarar støtter norske ideal om likestilling

Etterkomarar etter innvandrarar sluttar i overveldande grad opp om norske likestillingsideal når det gjeld arbeid og økonomi, viser ei ny undersøking.

Hverdagsheltene

Husmødrene ble kalt hjemmets finansministre og engasjerte seg i samfunnet. Likevel har de havnet i skyggen når vi skriver historien om det 20. århundre, mener historiker Iselin Theien.

Øystein Gullvåg Holter: Norges første mannsprofessor blir emeritus

Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020. Forskerkarrieren hans spenner bredt fra forskning på kjønn og likestilling i familielivet til mannsroller og kjønnsbalanse i akademia.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Thoresen, LIstbeth og Hilde Bondevik
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert:
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.