Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling

Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

Selv om ledere er positivt innstilt til likestilling og familietilpasninger for ansatte av begge kjønn, bidrar de ofte til strukturell ulikestilling i praksis, ifølge Tanja Nordberg. Hun har intervjuet ledere i politiet og advokatbransjen.

Likestilling krever dokumentasjon

Hvis vi skal oppnå FNs mål om full likestilling innen 2030, må det skje en kvinnerevolusjon innenfor datainnsamling og forskning, skriver Gro Lindstad.

Hva er kjønnsperspektiver i voldsforskning?

Vi spør Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Mor tar mer ansvar for barna enn far, selv i likestilte par

Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.

Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

Far blir leder, mor blir mor

Studie av karriereutvikling viser at det å få barn har betydning for hvem som får lederjobbene.

Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll

En mann skal ha kontroll på «sine» kvinner, men også han kan være utsatt for kontroll.

Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad

I historien om skilsmisser kan vi få kunnskap om hvor grensen gikk for det å tukte kone og barn, og samfunnets idealer for samliv mellom ektefeller.

Mennene idealiserte sine hjemmeværende koner, kvinnene lengtet ut

Harriet Bjerrum Nielsen har intervjuet tre generasjoner norske kvinner og menn over en periode på tjue år. Nå har det blitt bok.

Menn føler fortsatt forsørgeransvar

Menn tjener fortsatt mest i norske heteroseksuelle parforhold. Men at kvinner realiserer seg gjennom jobben er blitt mer akseptabelt, sier kjønnsforsker.

Minoritetsmenn vil være nærværende fedre

Engasjerte fedre er kjernen i den likestilte norske familien. Men hvordan står det til med minoritetsmennene? Ifølge Anette Schjerpen Hoel, er spørsmålet feil stilt.

Kjønn i stille endring

Vårt forhold til kjønn forandrer seg hele tiden. Ikke nødvendigvis som et politisk prosjekt, men som en rekke dagligdagse prosesser, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.

Får ikke lede bedriften

Hvem skal overta etter pappa? Sønner blir fortsatt foretrukket fremfor døtre i familiebedrifter.

Mener feminismen har gått for langt

I en ny bok forteller både kristne og muslimske kvinner at de mener feminismen som politisk prosjekt har gått for langt, og at feminister er selvopptatte og egoistiske. Selv fokuserer de snarere på gruppetilhørighet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert:
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.