Brudegaver i rettssalen

23. juni 2009
I europeisk rett anses kvinner og menn som like parter i ekteskapet, mens land med muslimsk rett gir mann og kone helt ulike rettigheter og plikter. Hvordan slår dette ut når den muslimske brudegaven mahr dukker opp i europeiske domstoler?

Far er tilbake

28. oktober 2008
Det er ikke nytt at norske fedre har nære bånd til barna sine og spiller en viktig rolle i hjemmet. Slik var det også for over hundre år siden. Mannsforsker Jørgen Lorentzen ser på farskapets historie i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Ut av tellefella

6. mai 2008
Hvordan redde parforholdet fra den evige dragkampen om skittentøy og husvask? Helene Aarseth har studert hvordan par med «grådige jobber» og høye krav til likestilling bringer ny romantikk og magi inn i forholdet og familielivet.

Felles økonomi – felles interesser?

22. august 2007
Mange par er uenige om hvordan de skal bruke pengene de tjener, og mange kvinner er dårlig informert om familiens inntekt. Det var blant funnene i økonomen Ellen Katrine Nyhus’ studie av nederlandske par. Nå vil Nyhus finne ut om norske kvinner har bedre oversikt.

Norske kvinner i Dubai

13. desember 2005
Når mannen får jobb i Dubai, følger ektefelle og barn med. Men hva fyller norske kvinner hverdagen med når de reiser ut med mann og familie? Sosialantropolog Ingunn Skjerve har intervjuet disse kvinnene om blant annet sjømannskirka, shopping og selvstendighet.

Delte arbeid ute og hjemme

29. november 2005
Ektefelledelt arbeidstid var et forskningsprosjekt som startet opp i 1969. 16 par delte lønn-, omsorg- og husarbeid. Sosiolog Margunn Bjørnholt har oppsøkt parene 30 år etter. Hvordan gikk det med deres likestillingsprosjekt?

Ekteskap og navnebytte

12. desember 2003
Mange kvinner velger fortsatt å bytte etternavn når de gifter seg, til tross for at loven som påla kvinner å ta sin manns navn ved ekteskap ble opphevet i 1979. Renee Thörnblad har sett på hvilke grunner kvinner har til å velge tradisjonelt. Hun fant at idealet om fritt valg er svært viktig også for dem som velger å bruke mannens etternavn.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.