– Kvinnelige voldsofre tar et enormt ansvar

Voldsutøverne trenger mer hjelp enn de får, ifølge Hannah Helseth. Forskningen hennes viser at voldsutsatte kvinner tar et stort ansvar på vegne av samfunnet.

«Det var ikke min skyld.» Forsker intervjuet 13 menn om kvinnedrap

Kvinnedrap har blitt et så stort problem i Latin-Amerika at flere land har tatt «feminicidio» inn i straffeloven. En studie fra Buenos Aires ser nærmere på drapsmennes forklaringer.

Gårsdagens krig i Afghanistan rammer kvinner i morgen

Dersom en afghansk kvinne tråkker på ei klasebombe, får hun dårligere medisinsk hjelp enn om hun hadde vært mann, skriver Linn Gløtta Bogerud. Hun har skrevet masteroppgave om den historiske og kulturelle bakgrunnen til kjønnet vold i Afghanistan. 

 

En voldelig relasjon som aldri tar slutt

Hva skjer med de mødrene som bryter ut av et voldelig ekteskap, men som må fortsette å samarbeide med dem som har utøvd vold mot dem? Margunn Bjørnholt har vunnet pris for sin artikkel om temaet.

Krig kan føre til mer likestilling, men også mer tradisjonelle kjønnsroller

I en krig må kvinner ofte ta vare på barn og eldre, men kan også gå inn i nye roller og ta økt ansvar. – Det handler om å kombinere forsørgerrollen med omsorgsrollen, sier Louise Olsson.

– De fleste partnerdrap hadde forvarsler

Forvarslene handler for det meste om tidligere voldshendelser, ifølge Solveig Vatne. Hun har ledet to nasjonale partnerdrapsstudier.

Mest leste nyhetssaker i 2021

Fjorårets ti mest leste saker på Kilden kjønnsforskning.no handler blant annet om samiske kvinner, kvinnehelse, filosofi, vold mot minoriteter og tellekanter i akademia.

Vold i likekjønnede forhold skyves under teppet

Internasjonale studier tyder på at vold forekommer like ofte blant homofile som blant heterofile par. Likevel mangler man norsk forskning på feltet.

Voldtektsdømte menn har nytte av kritisk dialog

Personer som er dømt for seksuelle overgrep har nytte av å snakke åpent om og få hjelp til å forstå egne handlinger. Det kan bidra til at de tar ansvar for det de har gjort, mener Anja Emilie Kruse.

Kvinner er mer utsatt for grov partnervold

Kvinner er mer utsatt for grov og gjentakende vold i parforhold enn menn, viser ny studie. Som man måler volden får man svar, mener Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth.

Terapi kan få menn til å slutte med partnervold

Det er ikke gitt at voldelige menn som går i terapi vil slutte å slå. At terapeut og klient har en felles forståelse av voldsproblemet er avgjørende for å lykkes, mener forsker Bente Lømo.

Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet

Bak et beskjedent ytre skjuler det seg en modig pioner. Kristin Skjørten er ikke redd for å stille kritiske spørsmål til etablerte sannheter om menns vold mot kvinner.

Både jenter og gutar slåst mindre enn før

Men jenter er ofte valdelege på andre måtar enn gutar. Det kjem fram i Lars Roar Frøyland og Tilmann von Soest si nye kartlegging av ungdomsvald i Noreg.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert:
Forfatter(e):
Margunn Bjørnholt
Publisert:
Forfatter(e):
Salem, Tomas & Erika Robb Larkins
Publisert:
Forfatter(e):
Mondani, Hernan et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
Forfatter(e):
Skjørten, Kristin mlf. (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Lillevik, Ole Greger, Jens Severin Salamonsen og Inge Nordhaug (Red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn & Ole Kristian Hjemdal
Publisert:
Forfatter(e):
Sandvik, Kristin Bergtora
Publisert:
Forfatter(e):
Davies, Sara and Jacqui True
Publisert:
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Christensen, Ann Dorte & Palle Rasmussen
Publisert:
Forfatter(e):
Eriksen, Bjørn Magne S, Stål Bjørkly, Ann Færden, Christine Friestad, Pål Hartvig and John Olav Roaldset
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.