«Det var ikke min skyld.» Forsker intervjuet 13 menn om kvinnedrap

28. november 2023

Kvinnedrap har blitt et så stort problem i Latin-Amerika at flere land har tatt «feminicidio» inn i straffeloven. En studie fra Buenos Aires ser nærmere på drapsmennes forklaringer.

Gårsdagens krig i Afghanistan rammer kvinner i morgen

30. mars 2023

Dersom en afghansk kvinne tråkker på ei klasebombe, får hun dårligere medisinsk hjelp enn om hun hadde vært mann, skriver Linn Gløtta Bogerud. Hun har skrevet masteroppgave om den historiske og kulturelle bakgrunnen til kjønnet vold i Afghanistan. 

 

En voldelig relasjon som aldri tar slutt

14. juni 2022
Hva skjer med de mødrene som bryter ut av et voldelig ekteskap, men som må fortsette å samarbeide med dem som har utøvd vold mot dem? Margunn Bjørnholt har vunnet pris for sin artikkel om temaet.

Krig kan føre til mer likestilling, men også mer tradisjonelle kjønnsroller

6. april 2022
I en krig må kvinner ofte ta vare på barn og eldre, men kan også gå inn i nye roller og ta økt ansvar. – Det handler om å kombinere forsørgerrollen med omsorgsrollen, sier Louise Olsson.

– De fleste partnerdrap hadde forvarsler

13. januar 2022
Forvarslene handler for det meste om tidligere voldshendelser, ifølge Solveig Vatne. Hun har ledet to nasjonale partnerdrapsstudier.

Mest leste nyhetssaker i 2021

11. januar 2022
Fjorårets ti mest leste saker på Kilden kjønnsforskning.no handler blant annet om samiske kvinner, kvinnehelse, filosofi, vold mot minoriteter og tellekanter i akademia.

Vold i likekjønnede forhold skyves under teppet

9. februar 2021
Internasjonale studier tyder på at vold forekommer like ofte blant homofile som blant heterofile par. Likevel mangler man norsk forskning på feltet.

Voldtektsdømte menn har nytte av kritisk dialog

3. september 2020
Personer som er dømt for seksuelle overgrep har nytte av å snakke åpent om og få hjelp til å forstå egne handlinger. Det kan bidra til at de tar ansvar for det de har gjort, mener Anja Emilie Kruse.

Kvinner er mer utsatt for grov partnervold

26. juni 2019
Kvinner er mer utsatt for grov og gjentakende vold i parforhold enn menn, viser ny studie. Som man måler volden får man svar, mener Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth.

Terapi kan få menn til å slutte med partnervold

4. april 2019
Det er ikke gitt at voldelige menn som går i terapi vil slutte å slå. At terapeut og klient har en felles forståelse av voldsproblemet er avgjørende for å lykkes, mener forsker Bente Lømo.

Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet

2. november 2018
Bak et beskjedent ytre skjuler det seg en modig pioner. Kristin Skjørten er ikke redd for å stille kritiske spørsmål til etablerte sannheter om menns vold mot kvinner.

Både jenter og gutar slåst mindre enn før

26. juni 2018
Men jenter er ofte valdelege på andre måtar enn gutar. Det kjem fram i Lars Roar Frøyland og Tilmann von Soest si nye kartlegging av ungdomsvald i Noreg.

Vold i nære relasjoner er et kjønnet problem

15. juni 2018
Måten vi forstår vold mot kvinner på har endret seg. Før var volden et likestillingsproblem, i dag forklares den individuelt, ifølge forsker Linda Sjåfjell.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Margunn Bjørnholt
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Salem, Tomas & Erika Robb Larkins
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Mondani, Hernan et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjørten, Kristin mlf. (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lillevik, Ole Greger, Jens Severin Salamonsen og Inge Nordhaug (Red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn & Ole Kristian Hjemdal
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Davies, Sara and Jacqui True
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Christensen, Ann Dorte & Palle Rasmussen
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Eriksen, Bjørn Magne S, Stål Bjørkly, Ann Færden, Christine Friestad, Pål Hartvig and John Olav Roaldset
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.