På jakt etter kvinner i plastindustrien

Kvinnene utgjorde en stor del av arbeidskraften ved plastindustrien i Stjørdal. Likevel glimrer de med sitt fravær i fabrikkarkivene.

Koronakrisa kan gjøre arbeidslivet mer likestilt

Pandemien har rokket ved vår oppfatning av hvilke yrker som er viktige for samfunnet. Ifølge en ny kartlegging kan dette bli opptakten til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Løfter frem kvinners rolle i industrihistorien

– Fabrikkinspektør Betzy Kjelsberg er bare en av mange kvinner som fortjener en plass i Teknisk museums industriutstillinger, sier konservator Tone Rasch.

Hvilken status har arbeidermannen i dagens Norge?

Nye kjønnsroller og vektlegging av akademisk kunnskap har endret synet på arbeidermannens posisjon i samfunnet, skriver Jørn Ljunggren.

– Må ha konstant merksemd på seksuell trakassering

Hausten 2017 var store delar av mediebiletet dominert av emneknaggen #metoo. Men korleis blir seksuell trakassering handtert på innsida av medieredaksjonane?

– Kvinner blir ikke oppmuntret til å studere IKT

Professor Hilde G. Corneliussen mener det slett ikke er et paradoks at kvinner i Norge ikke velger IKT-fag, men at de som burde støttet dem ikke har stilt opp.

– Vi trenger mer spisset forskning på innvandrerkvinner i arbeidslivet

Innvandrerkvinner ønsker å jobbe, men flere faktorer påvirker når det skjer. Det viser en fersk kunnskapsoppsummering.

Både klasse og kjønn påvirker utradisjonelle utdanningsvalg

Kvinner og menn er mer tilbøyelige til å velge utradisjonell utdanning for å klatre på samfunnsstigen eller beholde sin posisjon, mener forsker.

- Alle bør jobbe heiltid

Sidan 70-talet har deltidsarbeid endra seg frå å representere moglegheiter for kvinner som ønskte å gå ut i arbeidslivet, til å bli ei utfordring for velferdsstatens bereevne. Det viser ny forsking.

Melkerobot fører ikke til mer likestilling på gården

Kvinnelige bønder gjør ikke mindre husarbeid selv om de har melkerobot på gården. Melkeroboten har endret gårdsdriften, men den har ikke endret kjønnsrollene, viser ny rapport.

– Vi bestemmer om glasstaket finnes

Metaforer som beskriver kvinners karriere i akademia er verken inkluderende eller maktkritiske. Vi må ikke blindt kjøpe dette bildespråket – ulikestilling er ikke naturgitt, mener forsker Sofia Moratti.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kambe, Marianne; Merethe Røthing, Hellen Dahl
Publisert:
Forfatter(e):
Rafstedt, My Xerenia Magnusdotter
Publisert:
Forfatter(e):
Østbakken, Kjersti Misje et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert:
Forfatter(e):
Hagen, Inger Marie og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert:
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Ingrid Høie Vadla og Ruth Eva Jørgensen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.