Ekte mannfolk leser ikke bøker

For walisiske industriarbeidere er det ingen skam å være analfabet: Lesing og skriving er for kvinner. Krisen blir dermed dyp når industrien forsvinner og myndighetenes løsning er å sende arbeiderklassebarna på universitetet.

Kvinner og menn ønsker det samme

Er du under utdanning til å bli sykepleier har du sannsynligvis et ønske om en jobb der du kan hjelpe andre. Det gjelder uansett om du er mann eller kvinne. – Når det gjelder kjønn ser vi få forskjeller i hva kvinner og menn som tar samme utdannelse legger vekt på i yrkesvalget, sier sosiolog Marianne Dæhlen.

Russiske mødre ønskes

Russiske menn ville jobbe i norsk fiskeindustri, men norske bedriftsledere ønsket russiske mødre. Arbeidsmigrasjon kan forsterke kjønnsstereotypier, mener samfunnsforsker Marit Aure.

Der kvinner vil jobbe

Da hun var ved Universitetet i Sheffield opplevde Jorunn Økland det surrealistiske i å undervise i kjønnskritikk som obligatorisk emne, og hvordan kjønnsforskning lett blir salderingspost.

Hvitsnipp-skjønnheter og landsbyjenter

En liten gruppe urbane kvinner fra middelklassen gjør suksess i utenlandske selskap i Kina. Men det store flertallet av kinesiske kvinner ansatt i disse bedriftene får fremdeles lite i lønningsposene.

Sykkelturer i mørket

Hanne Cecilie Geirbo opplevde både uvante hierarkiske ordninger og hvordan kjønn kan være et problem når man sykler i mørket, når hun jobbet to år ved en forskningsavdeling i Bangladesh.

Fra mannsetat til kreativ ulikhet

Under slagordet ”Kreativ Ulikhet” vil ledelsen i Statens vegvesen gjøre den tradisjonelle mannsetaten til en moderne, likestilt etat. Kjønnsforsker Marianne Fostervold har undersøkt hvordan de ansatte tenker om kjønn, likestilling og teknologi.

Taper kampen om jobbene

Minoritetskvinner med høyere utdanning fra Norge har vanskeligere for å få seg jobb og tjener dessuten dårligere enn etnisk norske kvinner. Svake nettverk og skeptiske arbeidsgivere kan være noe av årsaken.

Det koster å være arbeidskar

En skikkelig mann jobber fulltid og gir alt for jobben. Ved å spille på tradisjonelle maskuline dyder som yrkesstolthet, ansvar og æresfølelse driver arbeidslivet arbeiderklassemenn vekk fra familien, ifølge sosiolog Erik Koldre.

Jobb er ikke nok

For å bli integrert må du ha jobb, sies det. Men det er ikke nødvendigvis nok. Det viser Marit Grøslands studie av høyt utdannede innvandrerkvinner i arbeidslivet.

Mann og barn gir ufrivillig deltid

Kvinner med barn og ektefelle jobber oftere ufrivillig deltid enn kvinner uten familie. - Dette kan tyde på at kvinners deltidsarbeid ikke er så selvvalgt som man har trodd, mener forsker Randi Kjeldstad ved Statistisk sentralbyrå.

Ber Djupedal ta grep

Hva er grunnen til at ni av ti norske professorer er menn? Hvorfor forsvinner flere kvinner enn menn ut av akademia? Likestillingsarbeidet i akademia hemmes av manglende kunnskap om slike spørsmål. Nå oppfordres kunnskapsministeren til å  sørge for at kunnskapshullet dekkes.

Tradisjonell ungdom

Når ungdom forteller hva som er viktig for deres valg av framtidig yrke - er både kjønns- og klasseforskjeller framtredende. Det viser en studie gjort av Unn-Doris Karlsen Bæck. 

Menn i sosialfag - hvem er de?

Sosionomutdanning, er noe menn velger av andre grunner enn kvinner - og de utfordrer yrkets omsorgsideologi. Det mener Målfrid Bruknapp.

Moderne menn i kvinneyrker

Mannlige sykepleiere og førskolelærere betrakter seg som moderne menn, siden de tør bryte med tradisjonelle oppfatninger om hva menn skal eller bør være. Ragnhild Røthing har skrevet masteroppgaven Mann i kvinneland. En kvalitativ studie av kjønnsforming blant menn i kvinnedominerte yrker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kambe, Marianne; Merethe Røthing, Hellen Dahl
Publisert:
Forfatter(e):
Rafstedt, My Xerenia Magnusdotter
Publisert:
Forfatter(e):
Østbakken, Kjersti Misje et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert:
Forfatter(e):
Hagen, Inger Marie og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert:
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert:
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Ingrid Høie Vadla og Ruth Eva Jørgensen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.