Vant pris for oppgave om kjønn og samliv i pinsekirken

20. januar 2023

Prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv levert ved Universitetet i Oslo i 2022, gikk til Sandra Hansen.

Når vold i nære relasjoner blir foreldrekonflikt

10. januar 2023

I voldelige relasjoner prøver gjerne hjelpeapparatet å få til et brudd. Men er det barn i bildet, er det ikke sikkert volden slutter der, sier forsker Anja Bredal. Hun mener barnevernet må få bedre kompetanse på vold.  

– Vi trenger skeive fortellinger

25. mai 2022
– Jeg er overrasket over at komme-ut-fortellingene fortsatt er så viktige, og at det oppleves så stressende og vanskelig også for unge i dag, sier forsker.

Ikkje verre med skilsmisse når mor er lesbisk

17. juni 2021
Barn til foreldre som går frå kvarandre fordi mor «kjem ut» som lesbisk, opplever ikkje samlivsbrotet annleis enn andre skilsmissebarn, ifølgje Jorid Krane Hanssen.

Nabolaget påvirker fødselstallene

18. mai 2021
– Sannsynligheten for å få et tredje barn øker hvis du bor i et nabolag med mange barn, forteller Janna Bergsvik som har forsket på familiepolitikk i Norge.

Mannens etternavn har fortsatt forrang

8. desember 2020
- Mannens navnevalg er nærmest selvsagt, mens vi forventer en forklaring fra kvinner som vil beholde navnet sitt, viser en fersk doktorgrad.

Singellivet er også det gode livet

19. november 2020
Ny forskning viser at det å leve i parforhold blir sett på som nøkkelen til et godt liv, selv om Norge ligger på verdenstoppen i å bo alene. – Å være enslig betyr ikke at man er ensom, sier Unn Conradi Andersen.

Den offentlige samtalen om fruktbarhet har gått fra selvtilfreds til bekymra

24. juni 2020
Nordmenn får stadig færre barn. – Å reprodusere har symbolsk sett vært et uttrykk for at en nasjon er sunn og frisk, og har framgang, sier forsker Guro Korsnes Kristensen.

Hvorfor er stadig flere menn barnløse?

2. april 2020
Barnløshet blant menn i Norge er høyere enn blant kvinner. Dersom menn opplever barnløshet som negativt, er det et samfunnsproblem, skriver Astrid Grasdal og Kjell Erik Lommerud.

Kvinner er mer utsatt for grov partnervold

26. juni 2019
Kvinner er mer utsatt for grov og gjentakende vold i parforhold enn menn, viser ny studie. Som man måler volden får man svar, mener Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth.

Mor ser ikkje på sæddonor som far til barnet

5. april 2019
Ingen av mødrene i studien til Monica Bjerklund ønskte å kalle donorane for far til sine barn. Dette må barnehagane vere oppmerksame på, seier Monica Bjerklund ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Terapi kan få menn til å slutte med partnervold

4. april 2019
Det er ikke gitt at voldelige menn som går i terapi vil slutte å slå. At terapeut og klient har en felles forståelse av voldsproblemet er avgjørende for å lykkes, mener forsker Bente Lømo.

Kjønnsavdelingen 20 – Kjærlighet og sjekking: Likestilt frihet eller tradisjonelt kjønnsmarked?

20. mars 2019
Statsministeren oppfordrer til at vi skal føde flere barn, samtidig lever mange alene. Hvordan finner menn og kvinner kjærligheten, og hvilken rolle spiller kjønn på kjærlighetsmarkedet?

«Dette ble min eneste mulighet».

29. juni 2018
Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India

Parnormen hviler tungt over kulturen

30. mai 2018
Hva er er så galt med å være singel? I 2003 intervjuet Kilden Tone Hellesund om hennes forskning på single kvinner. 15 år senere er samfunnets ideal om det gode liv fortsatt tett knytta til parforholdet, mener hun.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Lene & Runar Døving
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wiik, Aarskaug, Kenneth & Eva Bernhardt
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.