Tverrkulturelle ekteskap gir høyere inntekt

En mannlig innvandrer øker sjansen for jobb og høy inntekt, dersom han gifter seg med en kvinne fra et annet land enn sitt eget. Det gjelder uansett om kvinnen er norsk eller ikke.

‒ Norske myndigheter svikter muslimske kvinner

Når norsk rett møter muslimsk familierett, blir menneskerettighetene til muslimske innvandrerkvinner brutt. Det er blant funnene i en fersk doktoravhandling.

Når den norske mannen tar grep om naturen, blir de russiske kvinnene skikkelig forelska

Russiske kvinner i Norge savner å føle seg feminine. Når den norske mannen deres behersker naturen, blir han ekstra maskulin, og åpner opp for at kvinnene kan være feminine noviser i villmarken.

Alenemødre i 100 år: Fra seksuell til økonomisk skam

Enslige mødre sliter i en kultur der standarden settes av familier med to foreldre og to inntekter, ifølge forsker.

Nye familieformer på kant med loven

Stefedre, medmødre og surrogater utfordrer den tradisjonelle kjernefamiliens grenser. For hva er egentlig en familie?

Derfor har Norge høyere fødselstall enn Europa

Det er ikke bare fordi nordmenn stoler på velferdsstaten at vi har høyere fødselstall enn resten av Europa. Vi ser heller ikke for oss at det gode livet kan leves uten barn.

Trendy å bo hver for seg

I takt med at færre gifter seg, velger også flere par å bli særboere. Men det er svært ulike årsaker til at de velger å bo adskilt.

Lever skjulte lesbeliv i fasade-ekteskap

Lesbiske kvinner i Kina vil helst være så normale som mulig. Det innebærer ekteskap med en mann. For gifter du deg ikke i Kina, er det noe galt med deg.

Mammas alkoholmisbruk gir barna dårlig psykisk helse

Barn av mødre som misbruker alkohol har flere psykiske plager enn andre barn, ifølge ny norsk forskning. Studien fant ingen klar effekt av fars alkoholmisbruk.

Disse mennene taper på samlivsmarkedet

Jo tidligere i livet menn havner på kjøret med rus, får dårlig økonomi eller blir syke, desto større er sjansen for at de i voksenlivet forblir alene, uten partner eller barn.  

Lykken er å være hetero

Nina Karin Monsens ytringer om homofile er krenkende. Men selv den homotolerante majoriteten mener at ekteskap mellom mann og kvinne er best, ifølge ny forskning. 

Store kunnskapshull om lhbt-familier

Det vi vet, er at foreldres seksuelle orientering ikke er avgjørende for om barn har det bra eller ikke. Utover det vet vi knapt noen ting om barn som vokser opp med lhbt-foreldre i Norge i dag, slår en ny rapport fast.

Utenlandske ektefeller snytt for likestilling

Utlendinger som kommer til Norge gjennom ekteskap, er avhengige av å bli forsørget av ektefellen. Forsørgerkravet rammer ofte kvinner hardest.

Folk flest er familie

Samboerskap, homofilt ekteskap og enslige forsørgere, bonusbarn og bonusforeldre. Disse moderne samlivsformene er ikke tegn på at familien er i ferd med å gå i oppløsning. Familien lever videre i beste velgående, bare på nye måter, sier redaktørene av ny bok.

Privatlivets revolusjon

At du kan velge hvem du vil gifte deg med. At du har mulighet til å skille deg. At dere har delt omsorg for barna. Alt dette har kvinnebevegelsen vært med på å kjempe fram.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Lene & Runar Døving
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert:
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert:
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert:
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Wiik, Aarskaug, Kenneth & Eva Bernhardt
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.