Kjønnsavdelingen 20 – Kjærlighet og sjekking: Likestilt frihet eller tradisjonelt kjønnsmarked?

Statsministeren oppfordrer til at vi skal føde flere barn, samtidig lever mange alene. Hvordan finner menn og kvinner kjærligheten, og hvilken rolle spiller kjønn på kjærlighetsmarkedet?

«Dette ble min eneste mulighet».

Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India

Parnormen hviler tungt over kulturen

Hva er er så galt med å være singel? I 2003 intervjuet Kilden Tone Hellesund om hennes forskning på single kvinner. 15 år senere er samfunnets ideal om det gode liv fortsatt tett knytta til parforholdet, mener hun.

Kjønnsavdelingen 13 - Egg, sæd og likestilling: Teknologi som utfordrer kjernefamilien

Hvem lager barn? Er det menn og kvinner, eller egg- og sædceller? I episode 13 snakker vi om assistert befruktning, og hva denne teknologien har å si for kjønnsroller og likestilling.

Homofile foreldre har fått flere rettigheter, men møter fortsatt motstand

Siden 2001 har homofile foreldre i Norge opplevd større aksept og fått flere rettigheter. Samtidig lever gamle myter videre og en gryende høyrepopulisme preger synet på den skeive familien.

Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll

En mann skal ha kontroll på «sine» kvinner, men også han kan være utsatt for kontroll.

Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad

I historien om skilsmisser kan vi få kunnskap om hvor grensen gikk for det å tukte kone og barn, og samfunnets idealer for samliv mellom ektefeller.

Kunstig befruktning har blitt naturlig

Debatten om reproduksjonsteknologi i Norge utfordrer grensene for hva vi ser på som et naturlig svangerskap.

- Barn trenger engasjerte og vanlige foreldre

Dette er holdninger som dominerer nordmenns syn på foreldreskap. Men hva som er barns beste avhenger av konteksten de står i, mener forsker.

Pappakurs gir innsatte nye perspektiver

Å bli opptatt av papparollen, kan gi fedre i fengsel lyst til å bli lovlydige, mener Gunnar Vold Hansen.

Når to blir tre

Hva skjer med parforholdet i overgangen til foreldreskap? Martine Halvorsen Bergan spør fire par i sin masteroppgave.

Skal vi leke egg, sæd og embryo?

Hvis genetisk tilknytning mellom barn og foreldre ikke er vesentlig, kan man også åpne for dobbeldonasjon og embryodonasjon, skriver Eivor Andersen Oftestad.

Minoritetsmenn vil være nærværende fedre

Engasjerte fedre er kjernen i den likestilte norske familien. Men hvordan står det til med minoritetsmennene? Ifølge Anette Schjerpen Hoel, er spørsmålet feil stilt.

Dårlige parforhold og syke barn

Gravide som er misfornøyde i parforholdet har økt risiko for en rekke infeksjonssykdommer. Det samme har barna de føder.

Tverrkulturelle ekteskap gir høyere inntekt

En mannlig innvandrer øker sjansen for jobb og høy inntekt, dersom han gifter seg med en kvinne fra et annet land enn sitt eget. Det gjelder uansett om kvinnen er norsk eller ikke.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Lene & Runar Døving
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert:
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert:
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert:
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Wiik, Aarskaug, Kenneth & Eva Bernhardt
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.