Etter kampens hete

22. juni 2011
Nå kan homofile gifte seg i alle de nordiske landene med unntak av Færøyene. Men også internt i homobevegelsen var det lenge motstand mot ekteskapsordninger for to av samme kjønn.

Blir i jobben

27. mai 2011
Såkalla henteekteskap ser ikkje ut til å verka negativt på yrkesaktiviteten til innvandrarkvinner. Det kjem fram i ein ny artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Tallenes taler

30. november 2010
På syttitallet var det nesten utenkelig at noen var samboere istedenfor å gifte seg, men Turid Noack begynte å telle dem allerede da.

Respekt viktigere enn likhet

18. juni 2010
Tverrkulturelle par må etablere en felles plattform for sitt samliv. Da handler ikke likestilling lenger om likhet, men om respekt for forskjeller, sier Britt Kramvig og Anne Britt Flemmen.

Penger viktigst for menn, kjærlighet for kvinner

27. april 2010
For menn er økonomi avgjørende for om de ønsker å gifte seg med samboeren sin. For kvinner er kjærlighet viktigst.

Hvilke barn vil Norge ha?

22. desember 2009
«Vi trenger flere barn!» Norske kvinner oppfordres til å føde tidligere og få flere barn for å hindre befolkningskollaps. Samtidig skaper innvandrernes «mange barn» bekymring. Antropolog Guro Korsnes Kristensen skriver om dette paradokset i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Ulike rammer for mor og far

15. desember 2009
Vi lever i en kultur som gjør det mulig for fedre å miste kontakten med sine egne barn. Dette handler ikke nødvendigvis om slemme ekskoner eller dårlige fedre, men om at tidligere tiders farsidealer finnes side om side med idealer om likestilt foreldreskap. Det mener sosiolog Knut Oftung.

Livet med mamma og mor

8. september 2009
Likekjønnede foreldrepar er opptatt av å ruste barna sine mot homonegative holdninger ute i verden. Ellers har de det omtrent som alle andre barnefamilier.

Partnervold fortsetter etter brudd

26. juni 2009
Vold fra partner varer lenger dersom paret har barn, og volden fortsetter også etter at forholdet er brutt. Barn tar mer skade av å være vitne til vold mellom foreldre enn man tidligere har trodd.

Like fruktbare som før

20. mars 2009
En dramatisk økning i kvinners yrkesaktivitet til tross: Dagens unge kvinner får omtrent like mange barn som mødrene sine. Karrierekvinnen som velger bort barn eller utsetter barnefødsler til de er 40, er en mediemyte mer enn en utbredt realitet, ifølge SSB-forskerne Trude Lappegård og Turid Noack.

På kurs for å krangle bedre

25. juni 2008
Når et par har fått barn, ser staten det som sin oppgave å holde dem sammen. Men de statlige samlivskursenes krav om god kommunikasjon setter samlivet under press, mener kulturforsker Hilde Danielsen.

Velger lov strategisk

27. februar 2008
Norsk-pakistanske kvinner ser ut til å velge det lovsystemet som passer deres interesser best, når de velger mellom norsk og islamsk lov. Det sier Farhat Taj Andersen, som har undersøkt sju saker knyttet til ekteskap, skilsmisse og vold.

Størst av alt er kjærligheten?

19. september 2007
Fra «til døden skiller oss ad» til «så lenge jeg får nok ut av det». Moderne mennesker forlater partneren hvis forholdet ikke er givende nok. Samtidig er kjærligheten viktigere enn noensinne, for gjennom den realiserer vi oss selv, sier sosiolog Cathrine Hassel.

Far premieres, mor straffes

19. juni 2007
Ekteskap og barn har motsatt lønnseffekt for kvinner og menn: Gifte menn tjener bedre enn ugifte, mens mødre taper sammenlignet med barnløse kvinner. Men det er ikke arbeidsgivernes skyld, ifølge professor Geir Høgsnes. Han advarer mot å legge for stor vekt på diskriminering i likelønnsdebatten.

Barn - et fritt valg?

13. april 2007
Mens kvinner i andre europeiske land velger bort familie til fordel for karrieren, holder norske kvinner fødselstallene oppe. Spørsmålet for dem er ikke om de skal ha barn, men når, ifølge antropolog Malin Noem Ravn.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wiik, Aarskaug, Kenneth & Eva Bernhardt
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Matinga, Margaret N., Bigsna Gill & Tanja Winther
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.