Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Da fine fruer finansierte sykehus med papirblomster

Før velferdsstaten vokste frem, sørget borgerlige kvinner for livsnødvendige velferdstjenester i mange lokalsamfunn. Hilde Gunn Slottemo har skrevet om hvordan veldedige organisasjoner drevet av kvinner sørget for sykestell og folkehelse på begynnelsen av 1900-tallet.

Masterbloggen

Vanessa Baird maler ubehaget ved kroppslig forfall

Ved å utfordre tradisjonelle forestillinger om kjønn, identitet og moderskap, bidrar Bairds verk til den pågående diskusjonen om feministisk kunst i Norge, skriver Maria Tripodianos.

 

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og forskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om surrogati, gaming, Mannsutvalget, samtykkelov og kvinnehistorie.

Filmserie

For ti år siden fantes det ikke en helhetlig likestillingspolitikk i Norge. Hvordan ser norsk likestillingspolitikk ut i dag? Og hvilke likestillingsutfordringer møter vi i framtida? I filmserien «Likestilling for framtida» deler vi høydepunktene fra årskonferansen vår i 2022 «Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget».

Hva skjer?

Frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge

Oslo og online | |

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) inviterer til et frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge. NIKK har sammenstilt kunnskap om eldre skeives livskvalitet og levekår i Norden, og det er funnene fra dette prosjektet som blir presentert. I tillegg vil ulike aktører kommentere funnene, og diskutere blant annet eldre skeives diskrimineringserfaringer og deres møter med helse- og omsorgstjenester.

Mer informasjon »

Laudatio for professor Anne-Jorunn Berg

Bodø | |

Professor og kjønnsforsker Anne-Jorunn Berg går av med pensjon juni 2024. I den anledning arrangerer Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet seminar om hennes faglige virke. Det blir innlegg ved professor Trude Gjernes (Nord universitet), professor emeritus Berit Gullikstad (NTNU), førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (UiS), professor Yan Zhao, professor Astri Dankertsen, professor og dekan Elisabet Ljunggren (alle tre fra Nord universitet). Berg vil også holde innlegg.

Mer informasjon »
Hel forside av Tidsskrift for kjønnsforskning 1-2024

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.