Pornografi

Fra streng sexsensur til ingen grenser

Pupper, kvinnelige forbrytere og ord som hintet om utroskap var nærmest utenkelig på film for 100 år siden. Nå er nesten alt lov.

Pornobål i Norge, voldtektskamp i Frankrike

Hvorfor kjempet Simone de Beauvoir mot voldtekt i Frankrike, mens Unni Rustad ble kjendis ved å tenne på pornoblader i Norge?

Pornobilete fortrengjer tekst

Grensene for kva som blir oppfatta som porno er flytta. Språket og teksten har mista si pornografiske kraft, porno er bilete. Det meiner Stephen J. Walton, som forskar på pornografi.

Porno er overalt

Unge i Norden har sett på pornografi, men det er store kjønnsforskjeller i bruk og holdninger til pornografi viser den kvantitative del av ny nordisk undersøkelse.

Porno: frigjørende, undertrykkende eller begge deler?

Porno er noe man er for eller mot. Debatten om porno i de nordiske landene har vært og er svært polarisert, konstaterer den danske forskeren Anette Dina Sørensen. Selv er hun mest opptatt av hvordan seksuell frigjøring defineres og hvem sine definisjoner som dominerer.

Porno - jenters eget valg?

Hvordan forholder jenter seg til porno? Lena Berg har snakket med 15 år gamle jenter om kjærlighet, sex, forhold til gutter og porno. Hvilke grenser og muligheter ser jentene for sin seksualitet?

Feministisk porno

Finnes det en porno som er frigjørende for kvinner? Anne Sæbø forsker på hvordan pornografi ut fra et feministisk ståsted kan virke frigjørende og demokratiserende.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Korsvik, Trine Rogg
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.