Transport

Transport

11. november 2021
Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.
02. april 2020
Planning cities for and with women can make the city both safer and more environment friendly, according to researchers.
26. mars 2020
Å planlegge byer for og med kvinner kan gjøre byen både tryggere og mer miljøvennlig, mener forskere.
26. mars 2015

Elsyklar gjer at folk syklar meir og lenger, ifølgje ny studie. Effekten er størst for kvinner.

11. september 2014

Mannlige bilister bruker vold og aggressivitet for å kreve og hevde sin plass i trafikken på bekostning av syklister og fotgjengeres sikkerhet, ifølge svensk forsker.

05. august 2014

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Wullf-Wathne, Marikken
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert:
2018