Voldtekt og overgrep

‒ Voldtekt handler også om sex

At voldtekt bare dreier seg om makt og ikke om sex, er en overforenkling, som i verste fall gjør ting vanskeligere for ofre for seksualisert vold. Det hevder Linda Alcoff, filosof og nyslått æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Kan kvinner valdta menn?

Har ein mann sex med ei kvinne som ikkje vil, blir kvinna eit overgrepsoffer. Kva om kvinna ville, og ikkje mannen? Kva blir mannen då? Slike spørsmål strir dei med, mennene sosialantropolog Rannveig Svendby har intervjua til masteroppgåva si.

«Ikkje akkurat eit uskuldig offer»

− Skam og risiko er kjernepunkt når valdtekt blir diskutert i amerikanske medier. Merksemda blir konsentrert kring det offeret gjer, og ikkje på overgriparen sitt ansvar, seier samfunnsgeograf Anne Bitsch. 

Ubrukt bevismateriale i voldtektssaker

Medisinske bevis i voldtektssaker kan øke sjansen for domfellelse. Allikevel unnlater politiet ofte å benytte det materialet som er sikret på overgrepsmottak. Hva bestemmer om politiet benytter seg av dette eller ikke?

Begjærets grenser

Sør-Afrika, postapartheid: En professor anklages for seksuell trakassering mot en farget student og mister jobben. Datteren hans gruppevoldtas av svarte menn. Skal Vanære leses som J. M. Coetzees oppgjør med det nye Sør-Afrika, eller har nobelprisvinneren noe annet å si oss om voldtekt, begjær og empati?  

Overgrepene vi ikke snakker om

Ordet «overgriper» får de aller fleste av oss til å se for oss en mann. Men også kvinner forgriper seg seksuelt.  

Med kroppen som våpen

Voldtektsleire, seksuell tortur, gjengovergrep. Under krig blir noen menn til brutale overgripere. Mange har spurt seg hvorfor. Psykolog Inger Skjelsbæk vil spørre overgriperne selv.

Mannlighetens utfordrere

Vårt tradisjonelle syn på mannlighet åpner for at overgrep også mot menn kan finne sted, mener Torbjørn Herlof Andersen. Han har forsket på menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vil vise hva som gjør dem i stand til å mestre de vonde erfaringene.

«Vi har ingenting»

Ingen lønn. Ingen respekt. Ingen framtidstro. Kongolesiske soldater mangler det meste. Er det derfor de bortfører, voldtar og mishandler sivile kvinner?

Voldtekt dømmes som utnyttelse

Domstolene bruker loven feil i voldtektssaker der offeret har psykiske lidelser eller er psykisk utviklingshemmet. Anne Jorun Bolken Ballangrud har gått gjennom 69 overgrepssaker og funnet flere eksempler på at forbrytelser som ifølge loven er voldtekt, i stedet dømmes som utnyttelse, som har en mye lavere strafframme. – Oppsiktsvekkende, mener juristen.

Fra soldat til voldtektsmann

Massevoldtekter ser ut til å være en nærmest uunngåelig følge av krig. Hvorfor og hvordan blir alminnelige unge menn forvandlet til brutale overgripere i uniform? Det er spørsmålet Anja Enger forsøker å besvare i sin masteroppgave i kriminologi.

Når kulturen blir syndebukk

- Samisk tradisjon og kultur må ikke få skylda når problemene ligger et helt annet sted, sier forsker Rauna Kuokkanen om overgrepene i Kautokeino. Hun var en av innlederne under Nordisk Samisk Likestillingskonferanse.

En ekte voldtekt?

Hva hadde du på deg? Ba du han inn? Og ble du virkelig tvunget? Spørsmålene som møter voldtatte liberiske flyktningkvinner minner ikke så rent lite om norske forhold, ifølge Sæba Bajoghli, som har skrevet masteroppgave om voldtekt i en afrikansk flyktningleir.

Men krigen var ikke over

Hvor lenge varer en krig? Inger Skjelsbæk har forsket på behandling av kvinner som har blitt utsatt for seksualisert vold i krigen i Bosnia.

Levende voldtektsmyter

16 prosent av kvinner mellom 24-55 år har enten blitt tvunget eller truet til sex, forsøkt voldtatt eller voldtatt. Overgriperen er ofte kjent og mange kvinner definerer ikke hendelser som voldtekt, selv om det de har vært utsatt for regnes som voldtekter i juridisk forstand. Det har forskere ved NOVA funnet ut.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad, Kari Stefansen og Lars Roar Frøyland
Publisert:
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.