Voldtekt og overgrep

La de små barn komme til meg

Boka "La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep" fikk en sentral plass i debatten om granskingen av professor Eva Lundgrens forskning. Spørsmålet var blant annet om barna og ungdommenes fortellinger om overgrep var "sanne".

Når krenkede barn blir syke voksne

Omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling i barndommen kan gi utslag i fysiske lidelser senere. Det har Anna Luise Kirkengen fått innsikt i gjennom mange års forskning og arbeid som allmennpraktiserende lege.

1 av 3 voldtas

1 av 6 lever i forhold der de mishandles. 1 av 3 må regne med å bli voldtatt. Det handler om kvinner i Sør-Afrika. Landet som ble fritt fra apartheid, men som langt fra er fritt for undertrykkelse og vold. Lesley Ann Foster leder Masimanyane støttesenter for kvinner i Eastern Cape. Hun er en av Sør-Afrikas fremste eksperter på vold mot kvinner. Hva er hennes forklaring på at vold mot kvinner hører til dagens orden?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad, Kari Stefansen og Lars Roar Frøyland
Publisert:
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.