Voldtekt og overgrep

Kjønn og likestilling etter #metoo II: Hadde radikalfeminismen rett likevel?

Norge er et av verdens mest likestilte land. Men så kom #metoo-bevegelsen, og tusenvis av norske kvinner fortalte om seksuell trakassering og overgrep – i likestillingslandet Norge.

Hva er «normal» oppførsel etter en voldtekt?

Å få en overgriper dømt for voldtekt er ikke enkelt. Det skal det heller ikke være. Men noen handlinger kan øke voldtektsofferets sjanse for å vinne frem i retten, viser ny forskning.

Mellom barken og huden

Myter om forvandling og voldtekt

Ragnhild Hennum: Første kvinnelige jussdekan ved UiO

Ragnhild Hennum har bred faglig spennvidde, men forskning på kvinners og barns rettssikkerhet er en rød tråd i hennes vitenskapelige virke.

Vi trenger mer kunnskap om seksuell vold mot jenter og kvinner i afrikanske land

Seksuell vold er både et menneskerettsproblem og et kvinnehelseproblem. Det er behov for forskning på strategier som kan endre normer for kjønnet vold og makt, skriver forskeren Cynthia Wangamati.

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?

I Norge og Europa kjemper aktivister for å endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke. Dette vil verken endre eller løse noe særlig av problemet, mener forskere.

Overgrepsutsatt som barn – lever i skam som voksne

Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs

En gjennomgang av straffeutmåling i voldtektssaker i Norge finner systematisk diskriminering av kvinner og minoritetsmenn.

Kjønnsavdelingen episode 1: Voldtekt

Hvorfor er det så få som anmelder en voldtekt? Er rettssikkerhet for voldtektsofre godt nok ivaretatt i Norge? Første episode av Kjønnsavdelingen diskuterer hvordan voldtekt forstås og behandles i Norge.

Pris til oppgave om forebygging av seksualisert vold i DR Kongo

Et vestlig utviklingsprosjekt som skal lære kongolesiske soldater å ikke begå seksuelle overgrep, avfeier soldatenes egne forklaringer på problemet. Ikke greit, mener Nora Mehsen, som har skrevet en prisvinnende masteroppgave om temaet.

Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig

For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

Hun ville ikke, men han tok på henne likevel

Det var ikke voldtekt. Det var en «bagatell». Men mange jenter opplever uønsket beføling som svært alvorlig og krenkende. – Vi mangler gode begreper som kan beskrive og forebygge slike hendelser, mener NOVA-forsker Kari Stefansen.

Hverdagsvoldtektene

Hvert år blir mange sovende, fulle og utslåtte kvinner voldtatt av venner og bekjente. Men de færreste som hverdagsvoldtar noen i Norge straffes for det. 

Publikasjoner

Forfatter(e):
Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad, Kari Stefansen og Lars Roar Frøyland
Publisert:
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.