Voldtekt og overgrep

Når kroppen «forteller» om seksuelle overgrep

19. september 2023

Kroppslig adferd hos barn kan gi viktig informasjon om seksuelle overgrep, mener forsker. 

Kjønnsavdelingen #23 – Fra piskestraff til samtykkelov?

4. mai 2023

Piskestraff for voldtekt – eller samtykkeskjema på nattbordet? I 23. episode av Kjønnsavdelingen utforsker programlederne hvordan voldtekt kan forebygges med lov og straff. 

Vanskelig å bevise «sovevoldtekt»

28. mars 2023

«Våknet du ikke da han kledde av deg?» «Hadde du sovet lenge?» «Hvem sin seng var det?» Slike spørsmål kan rettes mot ofre i voldtektsaker for å vurdere om de var bevisstløse nok, forteller forsker bak artikkel om sovevoldtekt. 

#metoo har endret hvordan mediene fremstiller voldtekt

23. februar 2023

Seksuell vold forekommer i alle land. Likevel blir voldtekt ofte fremstilt som sensasjonelt av journalister. – Jeg ville finne ut om dette hadde forandret seg med #metoo, sier journalist Thea Storøy Elnan.

Når vold i nære relasjoner blir foreldrekonflikt

10. januar 2023

I voldelige relasjoner prøver gjerne hjelpeapparatet å få til et brudd. Men er det barn i bildet, er det ikke sikkert volden slutter der, sier forsker Anja Bredal. Hun mener barnevernet må få bedre kompetanse på vold.  

Hvordan forske etisk på kvinner som har blitt voldtatt i krig?

8. november 2022

Forskere må tenke gjennom og reflektere over hvilke historier de ber om og lytter til, mener Anette Bringedal Houge. Hun har skrevet artikkel om temaet.

Seksuelle krenkelser blant innvandrere er lite utforsket

7. mars 2022
En ny rapport støtter antakelsen om at personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser. – Men det mest slående funnet er mangelen på kunnskap, sier voldsforsker.

Voldtektsdømte menn har nytte av kritisk dialog

3. september 2020
Personer som er dømt for seksuelle overgrep har nytte av å snakke åpent om og få hjelp til å forstå egne handlinger. Det kan bidra til at de tar ansvar for det de har gjort, mener Anja Emilie Kruse.

Kjønn og likestilling etter #metoo II: Hadde radikalfeminismen rett likevel?

29. april 2020
Norge er et av verdens mest likestilte land. Men så kom #metoo-bevegelsen, og tusenvis av norske kvinner fortalte om seksuell trakassering og overgrep – i likestillingslandet Norge.

Hva er «normal» oppførsel etter en voldtekt?

28. april 2020
Å få en overgriper dømt for voldtekt er ikke enkelt. Det skal det heller ikke være. Men noen handlinger kan øke voldtektsofferets sjanse for å vinne frem i retten, viser ny forskning.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad, Kari Stefansen og Lars Roar Frøyland
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.