Vold i nære relasjoner

Når vold i nære relasjoner blir foreldrekonflikt

10. januar 2023

I voldelige relasjoner prøver gjerne hjelpeapparatet å få til et brudd. Men er det barn i bildet, er det ikke sikkert volden slutter der, sier forsker Anja Bredal. Hun mener barnevernet må få bedre kompetanse på vold.  

En voldelig relasjon som aldri tar slutt

13. juni 2022
Hva skjer med de mødrene som bryter ut av et voldelig ekteskap, men som må fortsette å samarbeide med dem som har utøvd vold mot dem? Margunn Bjørnholt har vunnet pris for sin artikkel om temaet.

– De fleste partnerdrap hadde forvarsler

13. januar 2022
Forvarslene handler for det meste om tidligere voldshendelser, ifølge Solveig Vatne. Hun har ledet to nasjonale partnerdrapsstudier.

Forskere advarer mot å behandle vold blant minoriteter separat

6. oktober 2021
Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner inneholder flere gode grep. Men en handlingsplan på dette området bør omfatte vold i alle typer nære relasjoner og alle typer familier, mener Anja Bredal.

Vold i likekjønnede forhold skyves under teppet

9. februar 2021
Internasjonale studier tyder på at vold forekommer like ofte blant homofile som blant heterofile par. Likevel mangler man norsk forskning på feltet.

Kjernefamilien er blitt politisk dragkamp i Russland og Polen

11. desember 2020
Vald i nære relasjonar er no eit stridsspørsmål mellom liberale og konservative krefter, og viser at sjølv autoritære styresmakter må ta omsyn til folkemeininga.

Voldtektsdømte menn har nytte av kritisk dialog

3. september 2020
Personer som er dømt for seksuelle overgrep har nytte av å snakke åpent om og få hjelp til å forstå egne handlinger. Det kan bidra til at de tar ansvar for det de har gjort, mener Anja Emilie Kruse.

Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner

14. august 2020
En ny kartlegging avdekker mangelfull kommunikasjon fra myndighetene om hjelpetilbud for voldsutsatte kvinner under koronakrisa.

Vold er en menneskelig, ikke en kjønnet erfaring

8. juli 2020
Synet på hva en mann skal være og ikke være, hindrer at seksuelle overgrep mot gutter og menn får plass og oppmerksomhet, skriver Torbjørn Herlof Andersen.

Kvinner er mer utsatt for grov partnervold

25. juni 2019
Kvinner er mer utsatt for grov og gjentakende vold i parforhold enn menn, viser ny studie. Som man måler volden får man svar, mener Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth.

Terapi kan få menn til å slutte med partnervold

3. april 2019
Det er ikke gitt at voldelige menn som går i terapi vil slutte å slå. At terapeut og klient har en felles forståelse av voldsproblemet er avgjørende for å lykkes, mener forsker Bente Lømo.

Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet

1. november 2018
Bak et beskjedent ytre skjuler det seg en modig pioner. Kristin Skjørten er ikke redd for å stille kritiske spørsmål til etablerte sannheter om menns vold mot kvinner.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Aakvaag, Helene Flood, Siri Thoresen, Tore Wentzel-Larsen and Grete Dyb
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Aambø, Arild, Marta Escobar-Ballesta og Manuel García-Ramírez
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Bitsch, Anne & Marit Elisabeth Klemetsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Iversen, Anja og Kristin Rymoen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Danielsen, Eirin Mo, Yngvil Grøvdal og Anne Solberg
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.