Kilden kjønnsforskning.no

Kunnskapssenteret Kilden formidler forskning på kjønn og likestilling. Vi samarbeider bredt og er en møteplass for forskere, myndigheter og sivilsamfunn.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.

Podkast

Ammerevolusjonen – da puppen ble politisk

I 1968 ble puppen politisk. Hvordan ble amming del av en feministisk bevegelse? Det er tema i en ny podkastepisode av Kjønnsavdelingen: Kvinner som forandret Norge. 

Middelalderlov ga kvinner nye rettigheter

Magnus Lagabøtes landslov ga kvinner både rettigheter og straff. Det var praktisk vanskelig å begrense alle muligheter for kvinner, mener historiker Randi Bjørshol Wærdahl.

Kvinnehistorie.no

Nettsiden presenterer norsk historie fortalt og opplevd av kvinner. Les om viktige hendelser og temaer i norsk kvinnehistorie, som hvordan kvinner fikk stemmerett, om kampen for selvbestemt abort, om samisk kvinnehistorie, om lesbiske og skeive kvinner og mye mer.

Podkast

Podkasten vår Kjønnsavdelingen handler om kjønn og likestilling. Vi inviterer samfunnsdebattanter og forskere til å diskutere aktuelle samfunnsutfordringer i et kjønnsperspektiv. Du kan blant annet høre episoder om surrogati, gaming, Mannsutvalget, samtykkelov og kvinnehistorie.

Filmserie

For ti år siden fantes det ikke en helhetlig likestillingspolitikk i Norge. Hvordan ser norsk likestillingspolitikk ut i dag? Og hvilke likestillingsutfordringer møter vi i framtida? I filmserien «Likestilling for framtida» deler vi høydepunktene fra årskonferansen vår i 2022 «Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget».

Hva skjer?

Fra voldsbilder til voldsbehandling

Oslo | |

I 1988 viste NRK dokumentaren «Kor mange menn?» om menn som var voldelige mot partnerne sine og filmskaperen hadde samarbeidet tett med kriminolog Kristin Skjørten i arbeidet med filmen. Skjørten brukte kunnskapen til å starte opp Alternativ til vold, Europas første tiltak for menn som utøver vold. Postdoktor Anja Kruse deltar i en samtale med Skjørten om forholdet mellom forskning, formidling og praksis, etterfulgt av Maren Gunnarsdatter Reese, masterstudent i kriminologi, som vil reflektere rundt hvordan framtidens kriminologer kan skape endring i samfunnet. Ordstyrer er professor i kriminologi, May-Len Skilbrei. Arrangementet er ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Universitetet i Oslo.

Mer informasjon »

Civil security for everyone - Sex and Gender in Research on Civil Security

Online | |

This online workshop is part of a workshop series on the Gender Dimension in the European Research Area. It gives an overview of gender aspects in Horizon Europe, shows good practices of taking gender aspects into account in projects on civil security, and provides useful information for proposal-writing for projects on civil security in Horizon Europe. Among the participants is Torunn Tryggestad from Centre on Gender, Peace, and Security (PRIO).

Mer informasjon »
Hel forside av Tidsskrift for kjønnsforskning 1-2024

Følg oss

Instagram

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.