Valg

Valg

05. september 2019
Har vi et likestillingsproblem i lokalpolitikken? Tidsskrift for kjønnsforskning ser nærmere kvinneandelen i kommunestyrene. Hør opptak fra lanseringen.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene
27. august 2019
Kvinnelege og mannlege lokalpolitikarar er delte i synet på kven dei har størst ansvar for å representere. Men begge kjønn har like stor kjensle av å påverke, viser ny studie.
30. august 2017
Kan man stemme for likestilling ved Stortingsvalget? Episode 7 av Kjønnsavdelingen tar opp hvilke politiske spørsmål som berører likestilling, og hvilken rolle likestilling har i den politiske debatten.
30. september 2015
Politikerne som kom inn i riksdagen for første gang i 1994 er mer feministiske enn sine kollegaer. Den svenske statsviteren Lena Wängnerud kaller dem svensk politikks feministiske generasjon.
07. september 2015
Hvor mange kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune.
04. september 2015
Mannlige politikere blir mindre feministiske, når antallet kvinnelige politikere er høyt, ifølge svensk forskning.
23. oktober 2014

Mer vekt på personstemmer ved valg vil føre til økt personfokus i politikken. Så sant kvinner klarer å være like synlige som menn, vil ikke personfokuset føre til kjønnsforskjeller, mener forskere. Men klarer de det?

13. mars 2014

Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad.

19. september 2013

Det var lokale saker og ikke kvinnestemmerett som sto høyest på agendaen da kvinnene i Nord-Norge organiserte seg.

17. april 2013

Både velgerne og de politiske partiene bruker de mulighetene de har til å gi ekstra stemmer til kvinnelige politikere med etnisk minoritetsbakgrunn.

30. juli 2008

Under nominasjonskampen mellom Hillary Clinton og Barack Obama ble USA vitne til en rasistisk feminisme med røtter i den første kvinnebevegelsen i USA, en kvinnebevegelse som gikk imot svarte menn da de i 1868 fikk stemmerett. Det mener den amerikanske jusprofessoren Kimberlé Crenshaw.

25. mars 2008

Kvinneandelen i politikken påvirker våre holdninger til kvinnelige politikere mer enn motsatt. Det hevder statsviter Johannes Bergh i en fersk doktoravhandling.

Sider

Publikasjoner