Skrev årets artikkel 2009

10. desember 2010
Guro Korsnes Kristensens artikkel «Tobarnskull møter stua full? Innvandreres fødselstall i norsk offentlig diskurs» er kåret til Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning 2009. Artikkelen kan «på en forfriskende måte bidra til å pirke i både kjønnsforskere, likestillingspraktikere og feministers selvforståelse», skriver juryen.

Vil ikke kalle seg kjønnsforskere

7. desember 2010
Cathrine Holst mener at mange kjønnssosiologer ble skremt vekk fra kjønnsforskningsmiljøet av den postmoderne vendingen. Hun oppfordrer dem nå til å se utover sin egen disiplin og begynne å kalle seg kjønnsforskere igjen.

Ny nasjonal forskerskole

26. november 2010
– Vi håper den nye forskerskolen vil bli et løft for hele kjønnsforskningsmiljøet, og en god møteplass for både studenter og erfarne forskere, sier faglig leder Merete Lie.

Kjønnsforskere leder prestisjeprosjekt

8. oktober 2010
For tiden sitter en internasjonal forskergruppe under ledelse av professorene Harriet Bjerrum Nielsen og Hanne Haavind på Senter for grunnforskning i Oslo. De skal fordype seg i forståelser av hvordan barn og unge utvikler seg gjennom deltakelse i en sosial og kulturell sammenheng.

Nyttige nettverk

15. september 2010
Et stort EU-finansiert prosjekt etterlot Vivian Anette Lagesen med akademiske kontakter over hele Europa. Hun mener EU-forskning og utenlandsopphold gir en unik mulighet for nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

Kjønnsforskning: Getto eller kraftsentrum?

8. september 2010
Er Senter for tverrfaglig kjønnsforskning et lukket miljø hvor alle er enige? Det var et av temaene som ble diskutert da STK inviterte til debatt på Litteraturhuset i Oslo.

Lagspilleren

11. august 2010
Å være eneste mann blant kvinneforskere har aldri vært problematisk for Knut H. Sørensen. Han har større problemer med kjønnsforskeres snakk om «kvinner» og «menn». Og for øvrig mener han at Nobelprisen bør legges ned.

Da damene kom

25. juni 2010
– Jeg tror folk i dag vanskelig kan forestille seg hvor utrolig patriarkalsk og mannsdominert akademia var da de første kvinnene gjorde sitt inntog, sier Kirsti Niskanen, en av redaktørene for Föregångarna. Boka forteller historiene til elleve av Sveriges fremste kvinnelige professorer.

– En fabelaktig anledning

26. mai 2010
To ganger har Lin Prøitz tatt med seg sine to barn til USA for å være gjesteforsker. Der har hun funnet nye kontakter og samarbeidspartnere, og et utenfrablikk på egen forskning.

Ønsker større satsing

4. mai 2010
Tverrfagligheten er en av kjønnsforskningens sterke sider, mener styreleder for Program for kjønnsforskning, Unni Langås. Nå ønsker hun en mye større satsing, slik at flere forskere og nye disipliner kan inviteres inn.

Tverrfaglig utfordring

23. april 2010
Å jobbe i en tverrfaglig gruppe innebærer at man må anerkjenne andres kunnskap. Å si det er en ting, men å klare det i praksis er en annen, ifølge forskeren Eva Skærbæk ved Høgskolen i Østfold. Det er en av hennes lærdommer fra arbeidet i det EU-finansierte kjønnsforskningsnettverket Athena.

- Bedre forståelse med tverrfaglige allianser

23. april 2010
Er kjønnsforskningen og naturvitenskapen dømt til evig kollisjonskurs? Overhodet ikke, ifølge Center för genusvetenskap i Uppsala. Der har de spesialisert seg på kjønnsforskning i krysningen mellom natur og kultur.

Kvinne på tvers

26. mars 2010
Tverrfaglighet – det kunne ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, Jorunn Økland, med glede snakket om i timevis. De siste ukene har hun fått uvanlig mange sjanser til nettopp dette.

Vil ha mer debatt

9. mars 2010
Det nordiske tidsskriftet for kjønnsforskning, NORA, har fått nye redaktører. De vil at tidsskriftet skal være en plattform for internasjonal debatt om nordisk kjønnsforskning. Og de oppfordrer flere forskere til å sende inn artikler til tidsskriftet.

Besværlige bilder

26. februar 2010
«Egoistiske gener». «Kjønn som sosial konstruksjon». Mange fagbegreper er metaforer. Er det et problem når forskning skal formidles og debatteres utover faggrensene?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Helen Andersson and Göran Eriksson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Niels Nyegaard, Dag Heede and Jens Rydström (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Marlene Persson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kreft, Anne-Kathrin, Birgitta Niklasson & Ann E. Towns
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Camilla Mørk Røstvik
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.