Høyrepopulisme i øst truer kjønnsforskning

31. oktober 2017
«Homostudier», «pseudovitenskap» og en trussel mot samfunnet. Slik fremstilles kjønnsforskning i flere europeiske land, hvor forskningen er i ferd med å skvises ut av universitetene.

Skeive perspektiver er viktige i kjønnsforskningen

27. oktober 2017
Kjønnsforskere er enige i Elisabeth Engebretsens kritikk, men mener beskrivelsen av skeive perspektiver som marginalisert er lite treffende for kjønnsstudier i Bergen.

Ny ordbok for kjønnsforskning

24. oktober 2017
Har du noen gang lurt på hva interseksjonalitet egentlig betyr? Eller patriarkat? Eller binære motsetninger? En norsk forskergruppe har laget ordbok over kjønnsforskningens begreper.

Jævla homo! utfordrer kjønnsforskerne

17. oktober 2017
Med TV-serien Jævla homo! viser NRK at vi trenger kunnskap om skeive spørsmål. Her bør kjønnsforskerne komme på banen, skriver Elisabeth L. Engebretsen.

Utelatt, men ikke uten muligheter

12. oktober 2017
Debattinnlegg.

Lite forskningsmidler til kjønnsperspektiver

20. september 2017
Det er stor forskjell på hvor mye midler Forskningsrådet bruker på kjønnsperspektiver i forskning på helse, og forskning innenfor innovasjon. Skyldes det mangel på relevans eller kunnskap?

Humaniora evaluert: Høyt nivå, men bør bli mer samfunnsnyttig

6. juli 2017
To store rapporter har felt sin dom over norske humanister denne våren. Kjønnsforskere er skeptiske til nyttetenkningen.

Mennesker med funksjonshemminger har også kjønn

16. juni 2017
Mennesker med nedsatt funksjonsevne studeres sjelden som kjønnede subjekter – det må det skje noe med, mener kjønnsforsker.

Det er tilfeldig hvor kvinner havner i arkivene

7. juni 2017
Hvordan stoffet arkiveres og at det faktisk blir bevart, er viktigere enn å ha egne arkiver for kvinner, mener Gro Hagemann, professor i historie.

Europeisk forskerpris til Hege Skjeie

30. mars 2017
Norsk likestillingspolitikk- og debatt ville ikke vært den samme uten Hege Skjeie, ifølge europeisk statsviterforening, som har tildelt Skjeie pris for hennes forskning på kjønn, likestilling og politikk.

Forsker til Forskningsrådets nye direktør: – Også menn har kjønn

22. mars 2017
Hvorfor er det da kvinner som skal ta ansvar for kjønnsperspektiver i forskning, spør forsker Astri Dankertsen.

Med skeivt blikk på verden

6. januar 2017
Akademisk løsarbeider og skeiv Seoul-sister – Lin Prøitz vil gjøre forskerkarrieren på egne premisser. Det gjør henne blakk, men lykkelig.

Flere vil studere kjønn

5. januar 2017
Fornyet interesse for kjønn både i undervisning og forskning, preger landets universiteter. Kjønnsforskningen utfordres likevel av skarp konkurranse om forskningsmidler.

Aarseth og Orning blir nye redaktører

2. november 2016
De nye redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning er opptatt av å gi forskere mulighet til å tenke og uttrykke seg på norsk. Men de vil også bringe internasjonale debatter inn i en norsk kontekst.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Tove Pettersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Haugli, Trude mlf. (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lindelöf, Karin og Camilla Flodin
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Nielsen, Harriet Bjerrum
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Lange, Siri & Inge Tvedten
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice and Anka Ryall (eds.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Björklund, Jenny (ed.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Magnus Åberg (red.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Nordberg, Kari mfl. (red.)
Publisert: 2015
Forfatter(e):
Bull, Jacob and Margaretha Fahlgren (Eds.)
Publisert: 2015
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Kristinn Hegna and Christian Imdorf (eds.)
Publisert: 2015
Forfatter(e):
Flemmen, Anne Britt og Siv Ellen Kraft (red.)
Publisert: 2015
Forfatter(e):
Christensen, Hilda Rømer m.fl. (red.)
Publisert: 2015

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.