Ny nasjonal forskerskole

– Vi håper den nye forskerskolen vil bli et løft for hele kjønnsforskningsmiljøet, og en god møteplass for både studenter og erfarne forskere, sier faglig leder Merete Lie.
Fra 1. januar 2011 får Norge en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning.

– Ved å etablere en nasjonal forskerskole ønsker vi å ta et felles ansvar for forskerutdanningen, og gi den et oppsving. sier Merete Lie. Hun er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU og faglig leder for den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning som offisielt starter opp 1. januar 2011.

– Kursene vil rette seg mot både doktorgradsstudenter som utdanner seg innenfor kjønnsforskning, og dem som har kjønnsperspektiv bare som en mindre del av avhandlingen sin, sier hun.

Les mer om Forskerskolen.

Bygger på tidligere forskerskoler

– For noen år siden lagde kjønnsforskningsmiljøene forskerskole flere år på rad på Vatnahalsen, som var en veldig god møteplass mellom erfarne forskere og nye stipendiater, sier professoren.

Kursene på Vatnahalsen stoppet opp da den nordiske forskerskolen startet i 2004, med finansiering fra NordForsk.

– Den nordiske forskerskolen har vært et flott tilbud med god finansiering, hvor studentene fikk treffe et større, nordisk miljø, forteller Lie.

Nylig falt imidlertid den direkte finansieringen av den nordiske forskerskolen bort, og NordForsk finansierer i stedet nettverkssamarbeid til nasjonale forskerskoler.

– Da ble det aktuelt igjen å starte med en nasjonal forskerskole her i landet. Det finnes allerede nasjonale forskerskoler i Sverige og Finland. Disse samarbeider med hverandre og med Humboldt-universitetet i Berlin og Universitetet i Utrecht i Nederland, og dette nettverket skal vi gå inn i, sier Lie.

Kom til Paris!

Merete Lie er faglig leder for den nye nasjonale forskerskolen. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

Det første forskerskolekurset foregår 11.-13. april, og er lagt til Det norske universitetssenteret i Paris. Tittelen er ”Body images – gender inside/outside”.

– Dette kurset passer for alle som er interessert i kjønn og kropp, eller kjønn og bilder, eller alt dette på en gang, sier Lie.

Dette kurset er først og fremst et metodekurs, hvor fokuset ligger på analyse av kropp og bilder. Arrangørene har fått tak i internasjonale storheter som forelesere.

– Vi har den meget kjente medieforskeren Lisa Cartwright. Hun har blant annet skrevet en introduksjonsbok om visuell kultur, og flere bøker om medisinske bilder, forteller Lie.

Sosiologen Adele Clarke vil også forelese på kurset. Hun har publisert en rekke tekster blant annet innenfor grounded theory og kjønnsstudier.

Clarke har overtatt professoratet til grounded theorys ”far”, Anselm Strauss, ved University of California, San Francisco. Hun har videreutviklet teorien hans til det hun kaller situational analyses, og vil undervise i hvordan denne teorien kan brukes på bilder, sier Lie.

Clarkes bok Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn er en lærebok om hvordan teorien kan brukes på både intervjuer, historisk materiale og på bilder.

– Vi har brukt Clarke som foreleser her på Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU tidligere, og vet at hun er en veldig god lærer som er flink til å ta seg av studentene, forteller Lie.

Forskerskolen byr også på en fransk medieforsker.

– Han heter André Gunthert, og skal snakke om smilet – det blir sikkert en veldig morsom forelesning, sier Lie.

I tillegg skal førsteamanuensis Aud Sissel Hoel fra Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU og Merete Lie selv forelese.

– Noe av formålet med å legge dette kurset til Paris er å lage en møteplass for nordiske og franske studenter. Vi lyser altså ut både i Norden og i Frankrike. Hvis dette blir vellykket, vil vi holde flere kurs i Paris, forteller Lie.

Kurs også i Norge

Forskerskolen planlegger å holde tre kurs i året. De to andre kursene i 2011 vil bli avholdt i Norge, i henholdsvis Bergen og Tromsø, men også disse er åpne for doktorgradsstudenter fra hele Norden.

I 18.-20. mai holder Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen et 3-dagers PhD-kurs under ledelse av Elisabeth Grosz. Det har fått tittel ”Feminism and the Animal”, og vil ta for seg hvordan man tenker om dyret i vestlig diskurs, og hvilken rolle dyret spiller i vår forståelse av det menneskelige.

Til høsten vil Universitetet i Tromsø tilby et kombinert forskerkurs og internasjonalt symposium i kjønnede arktiske diskurser. Dette skal ledes av Anka Ryall, som er director ved Norwegian Study Centre ved University of York, og professor Siri Gerrard ved KVINNFORSK.

Kursene passer for studenter på alle nivåer i doktorgradsutdanningen.

– Vi vil først og fremst legge vekt på å styrke de teoretiske og metodiske delene av kjønnsforskningen, sier Lie.

Stor variasjon

– Vi ønsker også å styrke veiledningen, og vil arrangere veiledningsseminarer hvor vi kan dele erfaringer, sier professoren.

Forskerskolen har et styre med representanter fra hver av de fire kjønnsforskningssentrene som har doktorgradsutdanning, samt en representant for doktorgradsstudentene. Hun representerer også Universitetene i Agder og Stavanger. I tillegg er professor Nina Lykke som nordisk representant.

– Når det gjelder selve organiseringen av forskerskolen har vi tilstrebet et enkelt og gjennomførbart opplegg. De første tre årene vil forskerskolen ledes fra NTNU, men gjennomføringen av kurs lettes av at noen av kursene legges til de enkelte sentrene. Det vil selvsagt også gi stor variasjon i hva det undervises i. Hvilke kurs vi vil holde i årene framover er også avhengig av hva studentene er interessert i, og vi er åpne for gode ideer!

Forskerskole i Norge

Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning har vedtatt å bygge opp en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning. Opprettelse av en norsk forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning bygger på følgende målsettinger:

  • Å gi et godt tilbud til PhD-studenter i kjønnsstudier og andre studenter som har et kjønnsperspektiv i oppgaven
  • Å gi et større samlet miljø for studenter og veiledere
  • Å styrke det nasjonale samarbeidet
  • Gjennom en samlet satsing styrke det internasjonale samarbeidet
  • Å bidra til videreføring av en nordisk forskerskole i kjønnsforskning

Faglig ansvarlig og styre velges for en treårsperiode. Professor Merete Lie fra NTNU er faglig leder 2011-2013.

Aktuelle lenker

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.