Ungdommers kjønnsidentitet formes i møte med andre

– Vi tror at kjønn er en veldig privat opplevelse, og at den bare oppstår innenfra. Men den henger også sammen med relasjonen til andre, sier Reidar Schei Jessen.

– Vi mangler et språk for å snakke om rasisme

En fersk doktorgrad viser at vi vet hva begrepene «brun», «svart», «hvit» og «norsk betyr», men ikke om og når vi kan bruke dem.

Blir begrepet «interseksjonalitet» misbrukt?

I en ny doktorgradsavhandling retter Amund Rake Hoffart et kritisk blikk mot hvordan teoretikere diskuterer interseksjonalitet i akademia.

Diagnostiserte spillavhengighet, fant kjønnsforskjeller

Systemet for å diagnostisere dataspillavhengighet er fortsatt ufullstendig, og slår annerledes ut for gutter enn jenter, viser forskningen til Turi Reiten Finserås.

Innvandrermødre sliter i møte med en digital velferdsstat

– De må gjøre en kjempeinnsats, og noen har kanskje aldri tatt i en PC før, sier Heidi Esma Dahl Bønnhoff. Hun har nylig skrevet doktorgrad om hvordan morsrollen formes i en gjennomdigitalisert hverdag.

Nabolaget påvirker fødselstallene

– Sannsynligheten for å få et tredje barn øker hvis du bor i et nabolag med mange barn, forteller Janna Bergsvik som har forsket på familiepolitikk i Norge.

Forventningen om aktive medborgere kan oppleves ekskluderende

Å bli en god medborger er ikke noe alle føler de kan oppnå. Det mener Noor Jdid som har sammenliknet folks opplevelser av å være aktive medborgere i Norge og Danmark.

Å velje keisarsnitt er inga enkel løysing

Når gravide ber om keisarsnitt utan at det er nokon spesiell medisinsk grunn til det, så ligg det ofte ei traumatisk oppleving bakom.

Mannens etternavn har fortsatt forrang

- Mannens navnevalg er nærmest selvsagt, mens vi forventer en forklaring fra kvinner som vil beholde navnet sitt, viser en fersk doktorgrad.

Gamle gjenstander kaster nytt lys over kvinners rolle i vikingtoktene

Serveringsutstyr fra de britiske øyer er funnet i graver til vikingkvinner fra finere familier. – Å stille nye spørsmål til gamle funn kan lære oss mer om kvinners rolle i vikingtoktene, mener forsker.

Kvinner på 1800-tallet tok steget ut av hjemmet og inn i offentligheten

Borgerskapets idealer bandt kvinnen til den private, hjemlige sfæren. Samtidig åpnet de for at hun deltok mer i den offentlige samtalen, ifølge en ny doktoravhandling.

Unge stemmer manglar i politikken

Unge er underrepresenterte i politiske forsamlingar over heile verda, og årsakene er ofte ulike for kvinner og menn. Jana Birke Belschner har forska på rekruttering av unge til politikken.

Munch og myten om geniet

Kunsthistoriker og kurator Lars Toft-Eriksen utforsker ideen om Munch som kunstnergeni, og hvordan den ble koblet til kjønn og kjønnsuttrykk i samtiden.

Unge enslige flyktningjenter får ikke den støtten de trenger

Unge jenter som kommer alene til Norge som mindreårige flyktninger må flytte for seg selv når de fyller tjue. – Det gjør at mange av jentene mister støtte de sårt trenger, sier Ann-Torill Tørrisplass.

Masseproduserte klær er ikke laget for kvinners faktiske kroppsfasonger

Kvinneklær har ofte dårlig passform. Det ønsker disputant Veronika Glitsch å gjøre noe med.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken
Publisert:
Forfatter(e):
Marlene Persson
Publisert:
Forfatter(e):
Nur Yaldiz
Publisert:
Forfatter(e):
Vegard Sjurseike Wiborg
Publisert:
Forfatter(e):
Marthe Sørli Gottschalk
Publisert:
Forfatter(e):
Eivind Grip Fjær
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.