Religion

Religion

01. mars 2022
Det kan virke som det er konflikt mellom religionsfriheten og menneskers mulighet til å leve ut seksualiteten sin. Det stemmer ikke, mener forsker.
19. januar 2022
De muslimske guttene opplever dette verst. De utsettes for et dobbelt stigma. Det er knyttet både til sosial ekskludering og stempling som ekstremist, skriver kronikkforfatterne.
23. september 2021
Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.
22. oktober 2020
Halvor Moxnes vil ha en kirke som inkluderer alle. For professoren i teologi finnes det ikke noe alternativ til optimisme.
14. januar 2020
Ein skulle kanskje tru at døden er den mest fellesmenneskelege erfaringa som finst. Men også i døden finst det kjønnsforskjellar.
05. november 2019
Med boka «Feminisme i islam» vil Marianne Hafnor Bøe ikkje berre skape merksemd om islamske feministar, men også utvide feminisme-omgrepet.
26. september 2019
Kjønnsroller er et betent tema for religiøse minoritetsungdommer. Mange aksepterer tradisjonell kjønnsdeling i menigheten, men sliter med fordommer fra storsamfunnet, sier forsker.
15. november 2018
Kvinner har inntatt lederposisjoner i den norske kirken, og feministisk teologi er en etablert del av religionsstudier. Likevel er det fortsatt behov for kritiske kjønnsperspektiver på religiøs maktutøvelse, skriver Sturla Stålsett.
20. april 2018
Er det vanskelig å være feminist og religiøs? Og hvilke likestillingsutfordringer finnes i islam og kristendommen? Episode 15 handler om religion, kjønn og feminisme.
19. september 2017
Vi spør Anne Kalvig, professor i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger.
16. august 2017
Protestantiske kirker har framstilt Jesu mor som en stille og lydig kvinne. Bildet som ble tegnet av henne i oldtidens Konstantinopel, var stikk motsatt.
23. juni 2017
Unge norske muslimer er mer liberalt innstilt enn foreldregenerasjonen til likestilling og homofili, men begge grupper finner støtte for sitt syn i islam, viser studien til Levi Geir Eidhamar.
28. mars 2017
I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.
09. februar 2017
Muslimen som den «ulikestilte andre», likestilling som en nasjonal verdi og skandinavisk konkurranse om hvem som er best på likestillingsarbeid. Dette er noen av fellestrekkene når genus.se har pratet med forskere fra Danmark, Norge og Sverige om likestillingsdiskurs og andregjøring.
24. mai 2016
I en ny bok forteller både kristne og muslimske kvinner at de mener feminismen som politisk prosjekt har gått for langt, og at feminister er selvopptatte og egoistiske. Selv fokuserer de snarere på gruppetilhørighet.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Trysnes, Irene & Ronald Mayora Synnes
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger, Hansen, Julie Marie & Jenny Lorentzen
Publisert:
2021
Forfatter(e):
Fafo
Publisert:
2020
Forfatter(e):
Ilkama, Ina Marie Lunde
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Dokka, Åste
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne Bjelland
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne B
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Bårdsen, IngaTøllefsen and Christian Giudice
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Maktabi, Rania and Brynjar Lia
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eidhamar, Levi Geir
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Dietrich, Stepanie, Knud Jørgensen, Kari Karsrud Korslien and Kjell Nordstokke
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Blix Hagen, Rune
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Moxnes, Halvor
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Nyhagen, Line and Halsaa, B.
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Kiil Saga, Stine og Dorothee Ziller m.fl. (red.)
Publisert:
2015