Kristendom

Kvinner i lignelsene har blitt glemt, ignorert og stereotypt fortolket

Martin Luther var mer opptatt av kvinner i lignelsene enn moderne forskere, mener Ellen Aasland Reinertsen. I sin doktorgradsavhandling retter hun blikket mot Bibelens marginaliserte jomfruer og slavekvinner.

Vant pris for oppgave om kjønn og samliv i pinsekirken

Prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv levert ved Universitetet i Oslo i 2022, gikk til Sandra Hansen.

Kirken må endre seg for å romme flere skeive

– Vi må redefinere teologien og åpne for at familierelasjoner og seksualitet er mer flytende enn kjernefamilien, mener Eir Andreas Ihlang Berg, som har skrevet doktoravhandling om skeiv teologi.

Minoritetsungdom balanserer mellom patriarkat og likestilling

Kjønnsroller er et betent tema for religiøse minoritetsungdommer. Mange aksepterer tradisjonell kjønnsdeling i menigheten, men sliter med fordommer fra storsamfunnet, sier forsker.

Kjønnsforskningen, teologien og kirken

Kvinner har inntatt lederposisjoner i den norske kirken, og feministisk teologi er en etablert del av religionsstudier. Likevel er det fortsatt behov for kritiske kjønnsperspektiver på religiøs maktutøvelse, skriver Sturla Stålsett.

Kjønnsavdelingen 15 - Er gud feminist? Kjønn og religion

Er det vanskelig å være feminist og religiøs? Og hvilke likestillingsutfordringer finnes i islam og kristendommen? Episode 15 handler om religion, kjønn og feminisme.

Oldtidens Maria var myndig og moderlig

Protestantiske kirker har framstilt Jesu mor som en stille og lydig kvinne. Bildet som ble tegnet av henne i oldtidens Konstantinopel, var stikk motsatt.

Vi er kjønn i himmelen

Det hevder i hvert fall forsker Åste Dokka. Hun mener feministisk teori gjør teologien bedre.

Frigjort av kallet

Eventyrlyst, trang til selvstendighet og kvinnefellesskap, drev mange kvinner på begynnelsen av 1900-tallet til å bli misjonærer.

Misjonskvinner vart grasrotfeministar

Misjonskvinnene på 1800-talet vart føregangskvinner for den moderne kvinnefrigjeringa – mot si eiga vilje.

Med Bibelen på barrikadene

Det var ikke religionen som underordnet kvinnen, det var mannens forvrengte mistolkning. 1800-tallets kvinnesakskvinner nytolket Bibelen med Darwin i hånd. 

Da Jesus ble mann

Den milde, gode og himmelske Jesus dugde ikke som mannlig forbilde da moderniteten og kampen om kvinnefrigjøring slo igjennom på slutten av 1800-tallet.

Apostelen som skiftet kjønn

Feministiske bibelforskere avslørte at den mannlige apostelen Junias sannsynligvis var en kvinne ved navn Junia. Slik fikk de døra på gløtt for kvinnelige prester.

På sjekker'n med Jesus

På kristne ungdomsleirer kan det være høy bikinifaktor og mye sjekking – men ingenting må skje nedenfor beltestedet.

Sørlandskristne mest skeptiske

Kristne på Sørlandet er ikke bare mer skeptiske til likestilling enn ikke-kristne. De er også mer likestillingsskeptiske enn kristne i landet for øvrig.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Reinertsen, Ellen Aasland
Publisert:
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne Bjelland
Publisert:
Forfatter(e):
Dietrich, Stepanie, Knud Jørgensen, Kari Karsrud Korslien and Kjell Nordstokke
Publisert:
Forfatter(e):
Moxnes, Halvor
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.