Kristendom

Menn må beundres - kvinner beskyttes

2. mars 2012
Menns skrøpelige ego må respekteres, og kvinners behov for å elskes og beskyttes må ivaretas. Derfor blir det feil å tukle med en ekteskapsordning som har fungert i årtusener. Det hevder den konservative evangeliske familieeksperten James Dobson, en mann som har hatt stor påvirkningskraft på ytterste høyre fløy i USA.

Jesu soldater

28. oktober 2011
1800-tallets misjonærer måtte balansere mellom de kristne dyder og den nye moderne mannsrollen. Løsningen ble å være myk overfor Gud, og sterk overfor mennesker.

Frelse gjennom fødsel?

14. juni 2011
Er fødsler en vei til frelse for kvinner? Anna Rebecca Solevåg har i sin ferske doktoravhandling undersøkt hvordan frelse, fødsler og askese framstilles i tidlige kristne tekster.

Finner likestilling i Koranen og Bibelen

6. mai 2011
Tillater Koranen menn å slå kvinner? Og blir kvinnen frelst først gjennom barnefødsel, slik det står i Bibelen? Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling.

Viktig å la seg utfordre

20. desember 2010
Gjennom å jobbe som gjesteforsker i et annet land, frigjør du deg fra ditt vanlige, trygge tankemønster. Du blir oppmerksom på nye ideer og utfordres til å tenke gjennom ditt eget ståsted på nytt. Det mener Roland Boer, som har vært gjesteforsker ved STK denne høsten.

Kritisk blikk på ekteskapsdebatten

5. august 2009
Står det virkelig i Bibelen at kjønnsnøytral ekteskapslov er i strid med Guds ord? Forskere midt i «Bibelbeltet» vil nå undersøke saken. 

Moder vår, du som er i himmelen

29. september 2008
Blir Gud seksualisert av å kalles mor? Debatten omkring et kjønnsinkluderende språk i kristen liturgi viser hvor primitive ideer om Gud en del norske teologer har. Det sier teolog Merete Thomassen.

Makt og menighet

23. november 2007
«Hvem koker kaffen og hvem forkynner ordet?» Det er tittelen på prosjektet til doktorgradsstipendiat Ottar M. Michaelsen. Han forsker på likestilling i menigheter på Sørlandet, og undersøker om maktstrukturene i kristenlivet endrer seg i takt med at samfunnet ellers blir mer likestilt.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Reinertsen, Ellen Aasland
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Kartzow, Marianne Bjelland
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Dietrich, Stepanie, Knud Jørgensen, Kari Karsrud Korslien and Kjell Nordstokke
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Moxnes, Halvor
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.