Viktig å la seg utfordre

Gjennom å jobbe som gjesteforsker i et annet land, frigjør du deg fra ditt vanlige, trygge tankemønster. Du blir oppmerksom på nye ideer og utfordres til å tenke gjennom ditt eget ståsted på nytt. Det mener Roland Boer, som har vært gjesteforsker ved STK denne høsten.
Gjennom forskningsoppholdet ved STK har Roland Boer fått skjerpet sin tilnærming på området maskuliniteter og Bibelen. (Foto: Christina Petterson)

– Altfor mange forskere gror fast på samme sted hele karrieren. Derfor mener jeg det er utrolig viktig å flytte på seg, sier Roland Boer.

Boer er professor ved University of Newcastle i Australia, men dette høstsemesteret har han hatt en stilling som gjesteprofessor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo. Boer forsker innenfor mange forskjellige fagområder, men konsentrerer seg mest om bibelkritikk og politisk tenkning, med hovedfokus på marxistisk tenkning. Stillingen hans i Australia er ikke tilknyttet undervisningsansvar og administrative oppgaver, så han har mulighet til å fordype seg i forskning og forskningsformidling.

Hvilke forskningsspørsmål jobber du med for tiden?

– Jeg holder på med fire forskjellige prosjekter. For det første, prøver jeg å avdekke den jordiske råheten i Bibelen når det gjelder kropper, sex, død og dyr. Dette skal resultere i boka Fleshly Readings, som jeg snart har skrevet ferdig. For det andre, har jeg snart fullført en studie av musikeren og komponisten Nick Cave, hvor jeg fokuserer på Caves forhold til religion og Bibelen. For det tredje, har jeg begynt å dykke ned i en komplisert rekonstruksjon av det økonomiske systemet i Israel og Midtøsten i oldtiden. For det fjerde, har jeg begynt å arbeide med en bok som skal hete Lenin and Theology. Her forsøker jeg å avdekke Lenins diskré beskjeftigelser med teologi, særlig ved bruk av Hegel, men også i lys av Louis Althussers berømte studie Lenin and Philosophy.

Flott opphold

Hvorfor valgte du å komme til Norge og STK som gjesteforsker?

– Jeg og min partner Christina Petterson, som er dansk, ble invitert av senterleder Jorunn Økland. For ikke så lenge siden var Jorunn og jeg redaktører for boka Marxist Feminist Criticism of the Bible, så dette var en anledning til å videreutvikle samarbeidet vårt, sier Boer.

Tidligere har han besøkt USA, Nederland, Bulgaria, Danmark, Ukraina og Kina som gjesteforsker, og han anbefaler på det sterkeste den typen internasjonal erfaring.

– Oppholdet mitt ved STK er rett og slett utmerket. Senteret er vant til internasjonale gjester, og de fikk meg til å føle meg velkommen fra første øyeblikk. Kontorsjef Oddrun Rangsæter sørget for at alt var på plass til jeg kom, og jeg fant meg umiddelbart til rette.

Mer raffinerte perspektiver

Tror du at oppholdet i Norge kommer til å få innflytelse på forskningen din?

– Et område jeg er blitt mer og mer interessert i, er maskuliniteter og Bibelen. Tilbakemeldinger på tekster jeg har skrevet mens jeg har vært ved senteret, og muligheten til å undervise i feministisk teori og likestilling, har skjerpet tilnærmingen min på dette området. I tillegg er jeg interessert i samspillet mellom religion og politikk, så jeg har hatt lange diskusjoner med kolleger om endringene som nå er i gang i Norge når det gjelder forholdet mellom stat og kirke.

Har du lyst til å trekke fram noen erfaringer, gode eller dårlige, fra oppholdet her?

– Faglig sett har diskusjonene med professor Øystein Gullvåg Holter ved STK, som er spesialist på maskuliniteter, vært uvurderlige. Det har også vært en fryd å se hvordan senteret er dypt engasjert i den offentlige debatten – noe slikt opplever vi aldri i Australia. Jeg har også satt pris på å diskutere politiske reformer og revolusjon med Jorunn Økland. Ser vi bort fra det rent faglige, så syklet jeg deler av Nordsjøruten i september. Jeg har også tatt toget til Bergen for å gå på konsert med ett av favorittbandene mine.

Sex i Bibelen

I oktober publiserte sogneprest Einar Gelius boka Sex i Bibelen – en bok som skapte mye debatt og førte til at Gelius måtte si opp sin stilling. Selv om Boer ikke selv har kunnet lese boka på norsk, er han villig til å dele noen tanker med oss:

Boka Sex i Bibelen skapte mye debatt i høst. – Hvis Bibelen i det hele tatt kan sies å oppfordre til såkalt fri kjærlighet, må det være ut fra perspektivet til mektige menn, sier Boer. (Foto: Juritzen forlag)

– Jeg er nødt til å basere meg på det jeg har hørt om boka fra andre, men jeg har forstått det sånn at Gelius har en noe liberalistisk tilnærming til Bibelen. Han ser ikke de mange henvisningene til sex som undertrykkende, men som frigjørende og som oppfordringer til praktisere såkalt fri kjærlighet.

Boer mener dette blir en feil tolkning av Bibelen.

– I min egen forskning har jeg studert Bibelens svært ’fallosentriske’natur. Jeg kaller dette for ’det bibelske hebraiske språkets testikulære logikk’, hvor både testikler og peniser – symbolsk og fysisk – dominerer den bibelske tankegangen. Hvis en skal snakke om fri kjærlighet, må det bli ut fra perspektivet til mektige menn. Problemet er at Bibelens maskuline verden ofte begynner å se latterlig ut og falle fra hverandre under intens analyse, forteller han.

Forskeren

Roland Boer er professor ved University of Newcastle i Australia. Han er snart aktuell med boka Fleshly Readings, en kritisk studie av Bibelen.

Les mer i Roland Boers blogg.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.