Menn må beundres - kvinner beskyttes

Menns skrøpelige ego må respekteres, og kvinners behov for å elskes og beskyttes må ivaretas. Derfor blir det feil å tukle med en ekteskapsordning som har fungert i årtusener. Det hevder den konservative evangeliske familieeksperten James Dobson, en mann som har hatt stor påvirkningskraft på ytterste høyre fløy i USA.

«Suddenly, we see the beauty of the divine plan. When a man falls in love with a woman, dedicating himself to care for her and protect her, he suddenly becomes the mainstay of social order. Instead of using his energies to pursue his own lusts and desires, he sweats to build a home and save for the future and seek the best job available. His selfish impulses are inhibited. His sexual passions are channeled. He discovers a sense of pride – yes, masculine pride – because he is needed by his wife and children. Everyone benefits from that relationship.»

Det skriver barnepsykologen James Dobson, grunnlegger og fram til 2009 leder av den evangeliske organisasjonen Focus on the Family. Gjennom bøker, magasiner og radioprogrammer har Dobson formidlet sitt syn på «family values» siden 1970-tallet.

– Da han var på høyden, var Dobson USAs tredje mest kjente radiopersonlighet, forteller Hilde Løvdal. Hun disputerer 9. mars med en avhandling om Dobson og organisasjonen hans.

Den evangeliske bevegelsen i USA er en folkelig, tverrkirkelig protestantisk bevegelse. De holder Bibelen som høyeste autoritet, og opplevelsen av å bli «født på ny» gjennom et personlig møte med Jesus er viktig for tilhengerne.

– Det er vanskelig å si sikkert hvor stor den evangeliske bevegelsen er, siden det finnes ulike definisjoner av den. Tallene varierer fra det relativt lave 10 til 40 prosent av alle amerikanere. Uansett er det snakk om millioner av amerikanere og en bevegelse som former store deler av amerikansk kultur og samfunnsliv, forklarer Løvdal.

Evangelisten James Dobson har formidlet sitt syn på «family values» siden 1970-tallet. (Foto: Wikimedia Commons)

Sex er hellig

– Den evangelisk-kristne bevegelsen i USA ser på kvinners og menns seksualitet som vesensforskjellig: Menn har kortvarige, aggressive mål med sin seksualitet, mens kvinner har langsiktige mål. For å sikre sin egen og barnas beskyttelse må kvinnen sivilisere mannen med sin seksualitet, forklarer Løvdal.

Sivilisasjonen avhenger av at seksualiteten reguleres, ifølge evangelikerne. Stabile familier gir et stabilt samfunn. Siden seksualiteten er kvinners måte å kontrollere menn, gis hver enkelt mann og kvinne makt til å påvirke kampen om sivilisasjonen. Myndighetene undergraver dette personlige ansvaret, og bør ha så lite makt som mulig, ifølge Dobson.

– På denne måten argumenterer Focus on the Family for at hver enkelt borger har stor makt – men også mye ansvar. Det er stor fallhøyde når ansvaret for sivilisasjonen hviler på hver enkelt, påpeker forskeren.

Forskeren forteller at bevegelsen, som til dels oppsto som en motreaksjon til 1960-tallets seksuelle frigjøring, allikevel ble påvirket av denne.

– På mange måter kan man si at den evangeliske bevegelsen utformet sin egen seksuelle revolusjon.

Onani er greit i ungdommen

For James Dobson og hans tilhengere er sex noe som hører ekteskapet til, og de har vært aktive for å påvirke innholdet i seksualundervisningen i skolen. De mener at ungdommer bør lære at avholdenhet er det eneste riktige og at kondomer ikke er sikre.

Budskapet fra Focus on the Family er at familien er det ideelle stedet for barn å lære riktige holdninger til sex. Når de stiller spørsmål, bør de få oppriktige svar på det de spør om, som ikke gir dem følelsen av at sex og kropp er noe skittent. Sex omtales i positive ordelag, og Dobson mener for eksempel at tenåringers onani ikke bør være skambelagt. Han forsikrer foreldre om at vitenskapen har bevist at dette ikke er skadelig, og alle gutter – og mange jenter – har seksuelle behov de må få utløp for.

– Han påpeker at Gud har skapt disse lystene, så det er naturlig å ha dem. Ettersom man blir eldre, bør driften imidlertid kontrolleres og disiplineres: Man skal rette sin seksualitet mot ektefellen, eller klare seg uten sex dersom man er ugift.

– Jeg ser ikke nødvendigvis på Focus on the Family som seksualfiendtlige. Når de mener at sex hører ekteskapet til er det fordi de ser på sex som noe hellig. Gud har skapt seksualiteten med ett bevisst mål: Å knytte mann og kone sammen i ekteskapet. Hvis den hellige statusen ikke respekteres, er det sanksjoner knyttet til det, som psykiske problemer og AIDS, forklarer Løvdal.

Løsrevet sex er potensielt dødelig

På 1980-tallet satt James Dobson i en kommisjon som skulle vurdere forholdet mellom porno og samfunnsproblemer. Han ble dypt sjokkert over materialet kommisjonen skulle vurdere.

– Sex som er løsrevet fra målet om å gjøre menn til stabile samfunnsborgere kan bli en dødelig kraft, mener han. Han sammenligner det med kjernekraft: Det kan brukes til å varme opp et hjem, eller til å lage en atombombe, sier Løvdal.

Klare rollemodeller

«Because of the fragile nature of the male ego and a man’s enormous need to be respected, combined with female vulnerability and a woman’s need to be loved, I feel it is a mistake to tamper with the time-honored relationship of husband as a loving protector and wife as recipient of that protection.» (Dobson) 

For Dobson er rollefordelingen mellom menn og kvinner i utgangspunktet gitt: Mannen skal være forsørger og beskytter, og kvinnen skal være omsorgsgiveren. Hormoner og menstruasjon gjør henne mindre egnet til arbeid utenfor hjemmet.

Hilde Løvdal. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

– Denne idealmodellen er basert på 1950-tallets Amerika, og på sosiobiologiske teorier fra 80-tallet. Men de som driver Focus on the Family er klar over at levd liv er annerledes. Organisasjonens egne ansatte er gjennomsnittlige hvite middelklassemennesker, og mange av dem er mødre. Svært mange av tilhengerne er utearbeidende mødre. Disse kan man ikke tråkke på tærne, sier Løvdal.

I organisasjonens publikasjoner og radioshow kan man derfor finne forståelse for at kvinner av økonomiske grunner må jobbe utenfor hjemmet. Mor er allikevel hovedforelderen, og ekteparet må i fellesskap finne løsninger som gjør at familien ikke blir skadelidende.

– De taler for et «soft patriarchy»: Mannen er overhodet, men skal også være myk, og snakke med kone og barn. Men man må være klar over at menn er klønete, og kanskje ikke egner seg så godt til praktiske oppgaver som bleieskift. Husarbeidet er konas ansvar, han kan hjelpe til hvis det passer.

«Ta din datter med på date»

Familien ses som en relasjon hvor foreldrene samarbeider om å oppdra kristne barn. Men når mor går ut i arbeid, er det viktig at far også hjelper til hjemme. Kanskje ikke med de mest praktiske oppgavene, men ved å være en god mannlig rollemodell. Dette er like viktig for døtre som for sønner.

– «Ta din datter med på date», foreslår de, fordi jenter må lære hvordan en bra mann oppfører seg. Den ultimate daten er et «purity ball»: Et ball som holdes spesielt for fedre og døtre, og som inkluderer en seremoni hvor fedrene lover å beskytte sin datters seksuelle og emosjonelle renhet, forteller Løvdal.

Vil du være Chamberlain eller Churchill?

«Like Adolf Hitler…those who favor homosexual marriage are determined to make it legal, regardless of the democratic processes that stand in their way.» (Dobson)

– Sex mellom to menn ses som spesielt truende fordi det er uten den siviliserende effekten av kvinnen. Dobson beskriver homofile som like utspekulerte som nazister, og kristne som ikke ser den homofile fare sammenlignes med den britiske statsministeren Chamberlain, som trådte til side og lot Hitler invadere Tsjekkoslovakia. Selv tar han Churchills rolle: Han ser faren og vil kjempe, selv når det ser mørkt ut, forteller Løvdal.

Når Dobson tar opp homoseksualitet, advarer han om at sarte sjeler nok bør la være å høre på. Han forteller at homofili – og spesielt mannlig homofili - er «incredibly sordid and perverse in its most extreme context» blant annet fordi de foretrekker sexorgier og løse forbindelser framfor stabile forhold. Siden mannlig homofili er en form for seksualitet som ikke blir sivilisert av en kvinne, kan ikke homofile menn etablere forpliktende forhold: De er ikke egentlig interessert i det heller, og kravet om å få gifte seg er bare en måte å undergrave ekteskapet som institusjon, hevder Dobson. 

«Den lidende homsen»

Samtidig er Focus on the Family bevisste på at levd liv ikke alltid følger oppskriften, og at mange av deres tilhørere vil oppleve at familiemedlemmer kommer ut som homofile.

– I nære relasjoner fokuserer de på «the suffering gay». De stakkars menneskene som tiltrekkes av sitt eget kjønn har det vondt, og de fortjener omsorg, er budskapet. Kanskje er de ofre for overgrep, dårlig oppdragelse eller – for ikke å legge for mye av skylden på foreldrene – en kultur som ikke er tydelig nok på den korrekte måten å være mann og kvinne på.

Organisasjonens publikasjoner har jevnlig reportasjer om tidligere homofile som nå lever lykkelige, tradisjonelle familieliv.

– Ingen er så store helter som tidligere homofile. Fortellingene følger en klassisk born-again narrativ: Synderen treffer et menneske som forteller ham om Jesus, og han får et nytt og lykkeligere liv. «Omvendelse» av homofile er stor industri i USA. Denne hviler på mainstream forskning fra 1950–60-tallet da homofili ble definert som en mental lidelse og kombineres det med nyere forskning på kjønn som – med eller uten forskernes velsignelse – brukes som bevis for at homofile kan «omvendes», forteller Løvdal.

Presidentvalg

Disse holdningene påvirker amerikansk politikk. Den kristne høyresiden i amerikansk politikk var med på å bygge opp George W. Bush. Under forrige presidentvalgkamp var Dobson lenge usikker på om han ville støtte John McCain, men da Sarah Palin ble visepresidentkandidat, fikk de to Dobsons støtte. Nå er Dobson en beundrer av den svært konservative Rick Santorum, som for tiden kjemper om å bli republikanernes presidentkandidat i det kommende valget.

– Organisasjoner som Focus on the Family har vært med på å forme deler av det amerikanske politiske landskapet. Når Santorum uttaler seg om at homofili er en fare for USAs sikkerhet og i det hele tatt eksistensen av vestlig sivilisasjon, snakker han et språk mange konservative kristne kjenner igjen, avslutter Løvdal.

Doktoravhandling

Hilde Løvdal: Family Matters : James Dobson and Focus on the Family’s message to American Evangelicals, 1970-2010. Levert ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, 2011.

Løvdal disputerer 9. mars 2012.

Aktuelle lenker

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.